>

Projektų specialiųjų ir prioritetinių atrankos kriterijų, projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimas

Priemonės „Investicijos į tvarų žvejybos verslą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas; 

Priedas

Pastabas ir pasiūlymus prašome  pateikti iki 2024 m. balandžio 26 d. el. paštu: [email protected]

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės Mokslo atstovų ir žvejų bendradarbiavimo veiklos projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo projektas:

Projektas;  Priedas

Projekto lyginamasis; Priedas

Pastabas ir pasiūlymus prašome  pateikti iki 2024 m. balandžio 23 d. el. paštu: [email protected]

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas:

- pakeitimo įsakymas;

- pakeitimo lyginamasis;

Pastabas ir pasiūlymus prašome  pateikti iki 2024 m. balandžio 15 d. el. paštu: [email protected]

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės "Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui" projektų specialieji atrankos kriterijai (13ZN)

Pastabas ir pasiūlymus prašome  pateikti iki 2024 m. balandžio 5 d. el. paštu: [email protected]

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" administravimo taisyklių pakeitimo projektas

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Pastabas ir pasiūlymus prašome  pateikti iki 2024 m. balandžio 5 d. el. paštu: [email protected]

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės "Gamybinės investicijos į tvarią akvakultūros gamybą ir susijusias pridėtinę vertę kuriančias veiklas" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Pastabos ir pasiūlymai pateikti iki 2024 m. kovo 14 d. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės "Išsaugojimo priemonių, skirtų ilgalaikiam išteklių atkūrimui, įgyvendinimas" projektų finansavimo aprašo projektas

Pastabos ir pasiūlymai pateikti iki 2024 m. vasario 26 d. 

Pastabų ir pasiūlymų negauta;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ projektų finansavimo aprašo projektas

Pastabos ir pasiūlymai pateikti iki 2024 m. vasario 2 d. 

Derinimo pažyma;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės "Gyvūnų ir visuomenės sveikatos priemonės" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas

Pastabos ir pasiūlymai pateikti iki 2023 m. lapkričio 9 d. 

Pastabų ir pasiūlymų negauta;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonių "Vietos plėtros strategijų rengimas" ir "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas 

Pastabos ir pasiūlymai buvo teikiami iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. 
Pastabų ir pasiūlymų negauta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės "Reikalingų sistemų ir prietaisų įsigijimas ir įrengimas laivuose" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas

Pastabos ir pasiūlymai buvo teikiami iki 2023 m. liepos 10 d. 
Pastabų ir pasiūlymų negauta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės  "Pakrančių apsaugos funkcijas atliekančių institucijų bendradarbiavimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas

Pastabos ir pasiūlymai buvo teikiami iki 2023 m. birželio 23 d. 
Pastabų ir pasiūlymų negauta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės "Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas, siekiant apsaugoti rūšis" projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai (11ZP)
Pastabos ir pasiūlymai pateikti iki 2023 m. gegužės 16 d. 
Derinimo pažyma;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės "Investicijos į tvarų žvejybos verslą" projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai (11IZ)
Pastabos ir pasiūlymai buvo teikiami iki 2023 m. gegužės 16 d. 
Pastabų ir pasiūlymų negauta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės "Mokslo atstovų ir akvakultūros įmonių bendradarbiavimo veiklos"  projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai (21MA)
Pastabos ir pasiūlymai pateikti iki 2023 m.  gegužės 16 d.

Pastabų ir pasiūlymų negauta;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės "Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas" projektų prioritetiniai atrankos kriterijai (1.2VK)
Pastabos ir pasiūlymai buvo teikiami iki 2023 m. vasario 8 d. 
Pastabų ir pasiūlymų negauta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės "Reikalingų sistemų ir prietaisų įsigijimas ir įrengimas laivuose" projektų prioritetiniai atrankos kriterijai (14PI)
Pastabos ir pasiūlymai buvo teikiami iki 2023 m. vasario 8 d. 
Pastabų ir pasiūlymų negauta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pastabų ir pasiūlymų negauta;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės "Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas" projektų specialieji atrankos kriterijai (2.1GT) 
Pastabos ir pasiūlymai pateikti iki 2023 m. vasario 8 d. 
Derinimo pažyma;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonės "Gamintojų organizacijų veiklos skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas;
Pastabos ir pasiūlymai pateikti iki 2023 m. sausio 3 d. 
Derinimo pažyma;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonių "Vietos plėtros strategijų rengimas" ir "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas;  
Pastabos ir pasiūlymai pateikti iki 2022 m. gruodžio 15 d.
Derinimo pažyma; 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Priemonių „Vietos plėtos strategijų rengimas“ ir  „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai: 
Pastabos  ir pasiūlymai pateikti iki 2022 m. gruodžio 5 d.
Derinimo pažyma;    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________                              

Priemonės "Gamintojų organizacijų veiklos skatinimas“ projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai:    
Pastabos ir pasiūlymai pateikti iki 2022 m. gruodžio 5 d.

Pastabų ir pasiūlymų negauta;

 

Atnaujinimo data: 2024-04-18