Bendroji žemės ūkio politika

Po trejus metus trukusių diskusijų 2021 m. gruodžio 6 d. ES Oficialiajame leidinyje paskelbti BŽŪP teisės aktai, kuriais galutinai patvirtinamos Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) nuostatos 2023-2027 metų periodui.

BŽŪP reformos procesas prasidėjo 2018 m. birželio 1 d. Europos Komisijai paskelbus tris teisėkūros pasiūlymus, sudarančius dokumentų dėl BŽŪP reformos rinkinį.

Po išsamaus pasiūlymų nagrinėjimo ir diskusijų, 2020 m. spalio mėnesį ES Taryba ir Europos Parlamentas patvirtino savo derybines pozicijas dėl BŽŪP  reformos dokumentų rinkinio. Devynerius mėnesius trukusias tarpinstitucinės derybas vainikavo 2021 m. birželio 24-25 d. pasiektas politinis susitarimas dėl visų trijų BŽŪP reformos pasiūlymų.

Naujoji BŽŪP bus labiau orientuota į aplinkos ir klimato tikslus: 25 proc. tiesioginių išmokų turės būti skirta eko-schemoms ir 35 proc. kaimo plėtros lėšų - su aplinka ir klimatu susijusioms priemonėms. Bus užtikrintas tikslingesnis  paramos paskirstymas, visų pirma mažiesiems ir vidutiniams šeimos ūkiams: tiesioginės paramos perskirstymas bus privalomas, ne mažiau kaip 10 proc. tiesioginių išmokų turės būti perskirstyta smulkiesiems ūkiams.  Bent 3%  BŽŪP biudžeto bus skiriama jauniesiems ūkininkams.

Į BŽŪP pirmą kartą  įtrauktos socialinės sąlygos, t. y. BŽŪP parama bus skiriama tik tiems gavėjams, kurie laikysis Europos socialinės ir darbo teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Naujasis BŽŪP įgyvendinimo modelis užtikrins, kad daugiau dėmesio būtų skiriama BŽŪP tikslų pasiekimui, o ne tiesiog taisyklių laikymuisi, bus užtikrintas didesnis lankstumas valstybėms narėms pritaikant BŽŪP intervencines priemones pagal valstybių narių poreikius ir atsižvelgiant į specifines vietos sąlygas.

Naujoji BŽŪP įsigalios nuo 2023 m., jos nuostatos bus taikomos iki 2027 m. pabaigos.

Daugiau informacijos apie BŽŪP po 2020 m. čia(ES Tarybos interneto svetainė) ir čia(EK interneto svetainė).

Atnaujinimo data: 2023-12-12