Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 308 „Dėl Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikos ir ataskaitos formos patvirtinimo.

 

Lietuvos žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 308 „Dėl Galiojančio teisinio reguliavimo ex post vertinimo metodikos ir ataskaitos formos patvirtinimo“, 49 punktu, parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo ataskaitos projektą (toliau – Vertinimo ataskaitos projektas).

Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo teisinio reguliavimo poveikio ex post ataskaitoje buvo įvertintos minėto įstatymo teisinio reguliavimo sukeltos teigiamos ir neigiamos pasekmės teisinio reguliavimo sričiai, tam tikriems asmenims ar jų grupėms, vertinama ar pasirinktas teisinis reguliavimas ir jo siekti tikslai vis dar yra aktualūs.

Vertinimo ataskaitos projektas 20 darbo dienų bus skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. Žemės ūkio ministerija kviečia suinteresuotus asmenis per šį laikotarpį aktyviai teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Vertinimo ataskaitos projekto.

Atnaujinimo data: 2024-01-29