Juozas TŪBELIS

1918 11 11 - 1919 04 10

1919 10 10 - 1920 06 19

1938 03 26 - 1938 10 01

Aleksandras STULGINSKIS

1919 04 12 - 1919 10 07

Jonas ALEKSA

1920 06 19 - 1923 07 02

1926 12 20 - 1935 09 20

Mykolas KRUPAVIČIUS

1923 07 02 – 1926 06 15

Jurgis KRIKŠČIŪNAS

1926 06 15 - 1926 12 20

1939 03 29 - 1939 11 20

Stasys PUTVINSKIS-PŪTVIS

1935 09 07 - 1938 03 26

Vladas MIRONAS

1938 10 01 - 1938 12 06

Juozas SKAISGIRIS

1938 12 06 - 1939 03 29

Juozas AUDĖNAS

1939 11 21 - 1940 06 16

Matas MICKIS

1940 06 17 - 1941 06 22

Balys VITKUS

1941 06 24 - 1941 08 05

Vladas VILDŽIŪNAS

1946 03 25 - 1947 03 08

Vladas AUGUSTINAITIS

1946 04 24 – 1947 03 08

1950 07 29 – 1956 04 19

Kazimieras LIAUDIS

1947 03 13 - 1950 07 17

Vytautas VAZALINSKAS

1956 05 10 - 1962 03 29

Ringaudas SONGAILA

1962 04 05 - 1963 02 20

Medardas GRIGALIŪNAS

1963 02 23 - 1985 12 16

Juozas BERNATAVIČIUS

1986 01 02 - 1989 09 30

Vytautas KNAŠYS

1989 09 30 - 1991 02 26

1996 12 06 - 1998 03 25

Rimvydas SURVILA

1991 02 26 - 1992 12 31

Rimantas KARAZIJA

1992 12 31 - 1994 09 26

Vytautas EINORIS

1994 09 26 - 1996 12 06

Edvardas MAKELIS

1998 03 25 - 2000 11 09

Kęstutis KRISTINAITIS

2000 11 09 - 2001 09 21

Jeronimas KRAUJELIS

2001 10 02 - 2004 10 03

Kazimiera Danutė PRUNSKIENĖ

2004-10-03 - 2008-11-28

Kazys STARKEVIČIUS

2008-12-10 - 2012-12-12

Vigilijus JUKNA

2012-12-13 - 2014-07-09

Virginija BALTRAITIENĖ

2014-07-17 - 2016-12-13

Bronius MARKAUSKAS

2016-12-13 - 2018-05-14

Giedrius SURPLYS

2018-05-15 - 2019-08-19

Andrius PALIONIS

2019-08-21 - 2020-12-10

Kęstutis NAVICKAS

2020-12-11 – šiuo metu

Atnaujinimo data: 2023-12-12