Valstybės registrai

  • Registrų valdytoja: Žemės ūkio ministerija

Eil. nr.

Registras

Registro tvarkytojas

1

Fitosanitarinis registras

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
https://vatis.vatzum.lt/paslaugosAprasas/158?search=81206794-c193-4c46-980a-3a5db8d61793  

VĮ Žemės ūkio duomenų centras
https://is.vic.lt/Fis/Public/PublicData.aspx

2

Ūkinių gyvūnų registras

 

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

https://zudc.lt/veiklos-sritys/ukiniu-gyvunu-registras/
https://zudc.lt/registrai_sistemos/ukiniu-gyvunu-registras/

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-gerove/ukiniai-gyvunai/ukiniu-gyvunu-registravimas-ir-zenklinimas

3

Ūkininkų ūkių registras

VĮ Žemės ūkio duomenų centras
https://zudc.lt/registrai_sistemos/ukininku-ukiu-registras/ 

4

Žemės ūkio ir kaimo verslo registras

 

VĮ Žemės ūkio duomenų centras
https://zudc.lt/registrai_sistemos/zemes-ukio-ir-kaimo-verslo-valdu-registras/

 

5

Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registras

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-sveikata/pasaru-kontrole/pasaru-ukio-subjektu-registravimas-ir

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

http://www.vic.lt:8101/pls/seklos/rpu.sel

 

6

Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras

 

VĮ Žemės ūkio duomenų centras
https://zudc.lt/registrai_sistemos/traktoriu-savaeigiu-ir-zemes-ukio-masinu-ir-ju-priekabu-registras/

 

7

Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registras

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

https://zuv.lrv.lt/lt/naujienos/zvejybos-sektoriaus-perleidziamuju-teisiu-registras/

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-02