Administracinės naštos mažinimas

Vadovaudamosi Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“, valstybės institucijos ir įstaigos privalo vertinti administracinės naštos verslui pokytį, kai jų rengiamuose teisės aktų projektuose numatomi nauji, naikinami ar keičiami galiojantys informaciniai įpareigojimai ūkio subjektams.

Administracinė našta ūkio subjektams suprantama kaip laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurios patiriamos vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus.

Informacinis įpareigojimas – įpareigojimas pateikti valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms arba jų įgaliotiems asmenims informaciją apie savo veiklą ar gaminius; tokią informaciją kaupti, saugoti ir pateikti valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų arba jų įgalioto asmens atskiru pareikalavimu; pateikti informaciją trečiosioms šalims.

Žemės ūkio ministerija 2021 metais administracinę naštą ūkio subjektams sumažino 0,792 mln. Eur.

Atnaujinimo data: 2023-12-12