Aktualios viešosios konsultacijos

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau ­– NVSC) Vilniaus departamentas kartu su Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), atsižvelgdami į smulkiesiems kosmetikos gamintojams, naudojantiems augalinės kilmės žaliavas, kylančius klausimus dėl tokių gaminių tiekimo rinkai, 2022 m. balandžio 21 d. 10 val. organizuoja nuotolinę viešąją konsultaciją.

Jos metu planuojama aptarti teisiniais reikalavimais apibrėžtas kosmetikos gaminių tiekimo rinkai sąlygas (gaminių saugos vertinimą, notifikavimą t. y. pranešimo Europos Komisijos administruojamai duomenų bazei  apie rinkai pateikiamus kosmetikos gaminius teikimą į ir pan.). Taip pat bus atsakyta į kitus augalinės kilmės žaliavas kosmetikai gaminti naudojančiam verslui kylančius klausimus, susijusius su teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu.

Kviečiame aktyviai dalyvauti visus kosmetikos gamintojus, kuriems reikia pagalbos prisitaikant prie Europos Sąjungoje (toliau – ES) taikomo teisinio reguliavimo, taip pat tuos, kuriems kyla klausimų dėl to, kaip pateikti informaciją apie kosmetikos gaminį, pradedant jį tiekti į ES rinką.

Nuotolinė konsultacija vyks 2022 m. balandžio 21 d. (ketvirtadienį) 10 val. Prisijungti prie jos bus galima pagal šią nuorodą – https://bit.ly/3rnZDTw.

Smulkiuosius verslininkus konsultuos NVSC ir ŽŪM specialistai.

Siekdami, kad informacija apie renginį pasiektų kuo daugiausmulkiųjų kosmetikos gamintojų, naudojančių augalinės kilmės žaliavas, prašome pasidalinti minėta informacija Jūsų informaciniuose kanaluose (interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose ir kt.).

Atnaujinimo data: 2023-12-12