ŠALIS

PASIRAŠYMO DATA

SUSITARIMO PAVADINIMAS

Armėnija

 

2022-10-28

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Armėnijos Respublikos ekonomikos ministerijos 2023-2024 m. veiksmų planas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

2017-10-04Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Armėnijos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2018-2019 m. veiksmų planas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

2016-06-10

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Armėnijos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2016 m. veiksmų planas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

2005-09-06

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Armėnijos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Azerbaidžanas

 

2013-01-18

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Azerbaidžano Respublikos žemės ūkio ministerijos Susitarimas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Čekija

 

2000-03-31

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Čekijos Respublikos  žemės ūkio ministerijos dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Egiptas  
 2019-10-16

Supratimo memorandumas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Egipto Arabų Respublikos žemės ūkio ir melioracijos ministerijos dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje (lietuvių k. ir anglų k.)

Estija

 

2015-09-11

Ketinimų protokolas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Estijos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Vokietijos Federacijos Meklenburgo-Pomeranijos žemės ūkio, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos ministerijos dėl bendradarbiavimo Baltijos jūros regione ekologinio ūkininkavimo ir ekologinio maisto gamybos srityje

 

2009-12-04

Memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Latvijos Respublikos žemdirbystės ministerijos, Baltarusijos Respublikos žemės ūkio ir maisto ministerijos, Estijos Respublikos žemės ūkio ministerijos

 

2007-09-13

Supratimo Memorandumas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Estijos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos vykdant bendrą projektą „Būsimų ES žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos pokyčių įtaka Baltijos šalims“

 

2006-05-23

Supratimo Memorandumas tarp Estijos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl bendradarbiavimo atsinaujinančios energijos plėtros srityje

Gruzija

 

2015-11-04

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Gruzijos žemės ūkio ministerijos veiksmų planas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje 2015-2017 m.

 

2012-06-22

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Gruzijos žemės ūkio ministerijos susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje ir susijusiuose sektoriuose

Indija

 2019-09-02

Bendradarbiavimo žemės ūkio srityje ir jungtinių sektorių susitarimo memorandumo įgyvendinimas tarp Indijos Respublikos žemės ūkio ir ūkininkų gerovės ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

 

2016-07-19

Susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio ir susijusių sektorių srityje tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Indijos Respublikos žemės ūkio ir ūkininkų gerovės ministerijos

Iranas

 

2015-11-02

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Irano Islamo Respublikos žemės ūkio ministerijos susitikimo protokolas

Italija

Salerno provincija

2010-12-04

Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje tarp Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir Italijos Respublikos Salerno provincijos

Izraelis

 

2012-09-21

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Izraelio valstybės žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos Supratimo memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Japonija

 2024-03-06Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Japonijos žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ministerijos bendradarbiavimo memorandumas
 2019-03-04

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Japonijos-Lietuvos mainų centro susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo pristatant Lietuvos žemės ūkį Japonijoje

JAV

Pensilvanijos valstija2022-07-01Susitarimo memorandumas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Pensilvanijos žemės ūkio departamento

Ohajo valstija

2000-02-01

Bendras komunikatas  dėl tarpusavio bendradarbiavimo plėtojimo

 

1999-08-26

Ketinimų protokolas tarp Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir JAV žemės ūkio departamento  dėl mokslo ir agroverslo programų

Kazachstanas

 

2016-04-21

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Kazachstano Respublikos nacionalinės ekonomikos ministerijos susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės santykių, geodezijos ir kartografijos srityje

 

2011-10-06

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Kazachstano Respublikos žemės ūkio ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Kinija

 2019-09-20

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Kinijos Liaudies Respublikos muitinės generalinės administracijos protokolas dėl iš Lietuvos į Kinijos Liaudies Respubliką eksportuojamų jūrų žvejybos produktų kontrolės, karantino, veterinarijos ir sanitarijos reikalavimų

 

2019-04-12

Ketinimų protokolas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Kinijos Liaudies Respublikos muitinės generalinės administracijos, skirtas susitarimui dėl fitosanitarinių reikalavimų eksportuojant kviečius iš Lietuvos Respublikos į Kinijos Liaudies Respubliką

 2019-01-30

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kinijos Liaudies Respublikos muitinės generalinės administracijos protokolas dėl iš Lietuvos į Kiniją eksportuojamo šienainio veterinarijos ir fitosanitarijos reikalavimų

 

2017-08-14

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Kinijos Liaudies Respublikos žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo veiksmų planas žemės ūkio srityje 2018-2020 m.  

 

2016-07-07

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Kinijos Liaudies Respublikos generalinės kokybės priežiūros, kontrolės ir karantino administracijos (AQSIQ) ir Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  protokolas dėl veterinarijos ir visuomenės sveikatos reikalavimų pieno produktams, eksportuotiniems iš Lietuvos Respublikos į Kinijos Liaudies Respubliką

 

2012-10-11

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Kinijos Liaudies Respublikos kokybės priežiūros, inspekcijos ir karantino generalinės administracijos susitarimas dėl bendradarbiavimo maisto saugos kontrolės klausimais

 

2012-06-07

Kinijos Liaudies Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos veiksmų planas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje 2012-2013 m.

 

2009-08-31

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Kinijos Liaudies Respublikos žemės ūkio ministerijos supratimo memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

 

2008-04-21

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Kinijos Liaudies Respublikos žemės ūkio ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Kosovas
 

2023-01-20

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Kosovo žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo plėtros ministerijos susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio ir susijusiuose sektoriuose

Kroatija

 

2001-06-26

Susitarimas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Kroatijos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės ministerijos

Latvija

 

2015-09-11

Ketinimų protokolas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Estijos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Vokietijos Federacijos Meklenburgo-Pomeranijos žemės ūkio, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos ministerijos dėl bendradarbiavimo Baltijos jūros regione ekologinio ūkininkavimo ir ekologinio maisto gamybos srityje

 

2009-12-04

Memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Latvijos Respublikos žemdirbystės ministerijos, Baltarusijos Respublikos žemės ūkio ir maisto ministerijos, Estijos Respublikos žemės ūkio ministerijos

 

2007-09-13

Supratimo Memorandumas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Estijos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos vykdant bendrą projektą „Būsimų ES žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos pokyčių įtaka Baltijos šalims“

 

2006-05-23

Supratimo Memorandumas tarp Estijos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl bendradarbiavimo atsinaujinančios energijos plėtros srityje

Makedonija

 

2012-05-09

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Makedonijos Respublikos žemės ūkio, miškininkystės ir vandens ūkio ministerijos protokolas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje ir susijusiuose sektoriuose

Moldova

 2024-01-19Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Moldovos Respublikos žemės ūkio ir maisto pramonės ministerijos susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio ir susijusiuose sektoriuose (lietuvių k. ir anglų k.)
 2020-01-17Veiksmų planas dėl bendradarbiavimo stiprinimo tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Moldovos Respublikos žemės ūkio, regioninės plėtros ir aplinkosaugos ministerijos 2020-2022 m.

 

2014-05-13

Veiksmų planas dėl bendradarbiavimo stiprinimo tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Moldovos Respublikos žemės ūkio ir maisto pramonės ministerijos (2014-2016 m.)

 

2010-04-28

Veiksmų planas dėl bendradarbiavimo stiprinimo tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Moldovos Respublikos žemės ūkio ir maisto pramonės ministerijos (2010-2013 m.)

 

1999-09-20

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Moldovos Respublikos žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės ministerijos dėl ekonominio, mokslinio ir techninio bendradarbiavimo žemės ūkio ir maisto pramonės srityse

Omano Sultonatas

 

2017-04-10

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Omano Sultonato žemės ūkio ir žuvininkystės ministerijos susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio ir žuvininkystės srityse

Serbija

 

2011-05-13

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Serbijos Respublikos žemės ūkio, prekybos, miškininkystės ir vandentvarkos ministerijos supratimo memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Slovėnija

 

1998-08-23

Protokolas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Slovėnijos Respublikos žemės ūkio, miškininkystės ir maisto ministerijos dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Turkija

 

2006-05-29

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Turkijos Respublikos žemės ūkio ir kaimo reikalų ministerijos dėl bendradarbiavimo maisto, žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje

Ukraina

 

2017-10-03

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo žemės ūkio srityje programa 2017-2019 metams.

 

2015-10-08

Ketinimų protokolas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Ukrainos nacionalinės žemės ūkio mokslų akademijos

 

2014-06-04

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerijos veiksmų planas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje stiprinimo 2014-2016 m.

 

2011-01-21

Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos veiksmų planas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje 2011-2013 metams

 

2008-11-13

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Ukrainos žemės ūkio politikos ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Uzbekistanas

 

2015-11-27

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Uzbekistano Respublikos žemės ir vandens išteklių ministerijos dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Vokietija

Meklenburgo-Pomeranijos žemė

2015-09-11

Ketinimų protokolas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Estijos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Vokietijos Federacijos Meklenburgo-Pomeranijos žemės ūkio, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos ministerijos dėl bendradarbiavimo Baltijos jūros regione ekologinio ūkininkavimo ir ekologinio maisto gamybos srityje

Baden Viurtembergo žemė

2010-01-15

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Vokietijos Federacinės Respublikos Baden-Viurtembergo maisto ir kaimiškųjų regionų ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo

Tiuringijos žemė

2008-01-18

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Vokietijos Federacinės Respublikos Tiuringijos žemės ūkio, gamtos apsaugos ir aplinkos ministerijos dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Žemutinės Saksonijos žemė

2007-01-20

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Vokietijos Federacinės Respublikos Žemutinės Saksonijos kaimo regionų, maisto, žemės ūkio ir vartotojų apsaugos ministerijos dėl regioninio bendradarbiavimo žemės ūkio srityje

Šlezvigo Holšteino žemė

2007-01-19

Susitarimas dėl regioninio bendradarbiavimo žemės ūkio srityje 2007-2011 m. tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Vokietijos Federacinės Respublikos Šlezvigo Holšteino žemės ūkio, aplinkos ir kaimo plėtros ministerijos

Saksonijos Anhalto žemė

2006-01-13

Bendras susitarimas dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Saksonijos Anhalto žemės ūkio ir aplinkos ministerijos (Vokietijos Federacinė Respublika)

Atnaujinimo data: 2024-03-18