Žemės ūkio verslo analizės sistema

Sukurta žemės ūkio verslo analizės sistema

Žemės ūkio ministerija įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Žemės ūkio verslo analizės sistemos sukūrimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti žemės ūkio verslo analizės sistemą. Remiantis duomenų analizės rezultatais bei taikant įrodymais pagrįstus metodus, ši sistema leis priimti sprendimus ir užtikrinti veiklos pokyčius.

Įgyvendinus projektą iki šiol įvairiose sistemose bei registruose ir įvairiais formatais kaupiami duomenys buvo sujungti ir apdorojami vienoje duomenų bazėje.  Taip pat naujoji analizės sistema leidžia taupyti laiką, kadangi duomenys pagal sukurtą algoritmą yra pateikiami automatizuotai. Sistema sprendžia ir duomenų trūkumo klausimą – leidžia generuoti duomenis pagal vartotojų poreikius. Ypač opi problema buvo dėl duomenų gavimo už praėjusius metus: paprastai žemės ūkio verslo duomenys už praėjusius metus yra gaunamai tada, kai jau yra praradę savo aktualumą, todėl tikimasi, kad dabar šie duomenys bus gaunami jau per pirmą pusmetį.

Projekto partneriai: valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Informacinės plėtros komitetas , viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinio fondo – Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

Atnaujinimo data: 2023-12-12