Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas yra viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytų korupcijos prevencijos priemonių. Antikorupcinio vertinimo metu vertinamas esamas ar numatomas teisinis reguliavimas, siekiant nustatyti teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas korupcijai pasireikšti, pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai, taip pat siekiant pagerinti priimamų teisės aktų kokybę.

Žemės ūkio ministerijoje teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytais atvejais atlieka teisės padalinys. Ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius pasirinktinai peržiūri ministerijos parengtų norminių teisės aktų projektų atliktą antikorupcinį vertinimą.

Siekdama teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamasi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti netobulų įstatymų spragomis, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba taip pat atlieka teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą.

Antikorupcinis teisės aktų projektų vertinimas

Daugiau informacijos - https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/teises-aktu-antikorupcinis-vertinimas/

Atnaujinimo data: 2023-12-12