ES strategija „Nuo lauko iki stalo“

Europos Komisija, siekdama padėti ES pasiekti poveikio klimatui neutralumo 2050 m., 2020 m. gegužę pristatė strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, kuria siekiama dabartinę ES maisto sistemą pakeisti tvariu modeliu.

Pagal šią strategiją visapusiškai sprendžiami tvarių maisto sistemų klausimai, nes tvari maisto sistema bus būtina, siekiant Žaliojo kurso klimato ir aplinkos tikslų, ir padės padidinti pirminių gamintojų pajamas bei ES konkurencingumą. Pertvarka pagal šią strategiją remiama išryškinant naujas galimybes tiek piliečiams, tiek maisto tvarkymo subjektams.

Be aprūpinimo maistu saugumo ir maisto saugos pagrindiniai strategijos tikslai yra:

  • užtikrinti pakankamai įperkamo ir maistingo maisto pagal planetos galimybes;
  • užtikrinti tvarią maisto gamybą, gerokai sumažinant pesticidų, antimikrobinių medžiagų ir trąšų naudojimą ir didinant ekologinio ūkininkavimo mastą;
  • skatinti tvaresnį maisto vartojimą ir sveiką mitybą;
  • mažinti maisto nuostolius ir švaistymą;
  • kovoti su sukčiavimu maisto tiekimo grandinėje;
  • didinti gyvūnų gerovę.

Europos Taryba 2020 m. spalio mėn. priėmė išvadas dėl strategijos, kuriose patvirtintas tikslas plėtoti tvarią Europos maisto sistemą nuo gamybos iki vartojimo. Valstybės narės susitarė užtikrinti:

  • galimybes įsigyti pakankamai ir įperkamo maisto, kartu prisidedant prie ES 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslo;
  • teisingas pajamas ir tvirtą paramą pirminiams gamintojams;
  • ES žemės ūkio konkurencingumą pasaulyje.

Perėjimas prie labiau aplinkai palankios maisto sistemos suteikia naujų verslo galimybių, kurios daro teigiamą poveikį žemės ūkio maisto produktų sektoriaus subjektų pajamoms.

Tvaresnė maisto sistema taip pat padės apsaugoti Europos gamtą ir biologinę įvairovę. Strategija „Nuo ūkio iki stalo“ suderinta su 2030 m. ES biologinės įvairovės strategija ir papildo viena kitą.

„Nuo lauko iki stalo“ strategija (lietuvių k.)

„Nuo lauko iki stalo“ strategija: Klausimai ir atsakymai (lietuvių k.)

•  Daugiau apie Strategiją, susiję dokumentai ir iniciatyvos (anglų k.)

Dvilapis apie Strategiją (anglų k.)

Atnaujinimo data: 2023-12-12