Informacija apie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-921 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2024 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 3D-96 „Dėl Žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-921 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Darbo užmokestis 2017 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2017 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2018 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2019 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2021 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2022 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2023 m. I ketv.

Darbo užmokestis 2023 m. II ketv.

Darbo užmokestis 2023 m. III ketv.

Darbo užmokestis 2023 m. IV ketv.

Darbo užmokestis 2024 m. I ketv.

 

Atnaujinimo data: 2024-05-15