Ūkio subjektų priežiūra

Priežiūros institucijų veiklos tobulinimo, priežiūros funkcijų optimizavimo pertvarkos principai, tikslai ir uždaviniai įtvirtinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“.

Į Aprašo priežiūrą atliekančių institucijų sąrašą įtrauktos šios Žemės ūkio ministerijos valdymo srityje veikiančios priežiūros institucijos:

1. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

2. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

3. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

4. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

Žemės ūkio ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio komiteto posėdžio protokolinį pavedimą (2014 m. rugsėjo 25 d. protokolas Nr. 11), parengė Maisto saugos ir veterinarijos srities ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos pertvarkymo įgyvendinimo planą, kuris yra patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 3D-855.

Daugiau informacijos apie verslo priežiūros institucijų pertvarkas galima rasti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje:

http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-instituciju-pertvarka

Atnaujinimo data: 2023-12-12