>

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „fao“

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (angl. United Nations Food and Agriculture Organization, FAO), įsteigta 1945 m., yra viena didžiausių specializuotų organizacijų Jungtinių Tautų sistemoje. FAO darbe dalyvauja 194 pasaulio šalys.

FAO pagrindiniai tikslai – užtikrinti pasaulio apsirūpinimą maistu, t. y. galimybę žmonėms visada gauti maisto, sveiko ir aktyvaus gyvenimo užtikrinimui; gerinti žmonių mitybos ir gyvenimo lygį;  didinti maisto ir kitų žemės ūkio produktų gamybą bei tobulinti jų paskirstymą; gerinti kaimo gyventojų gyvenimo sąlygas, didinti moterų ir jaunimo užimtumą, skatinti pasaulinės ekonomikos plėtrą, likviduoti badą.

FAO veikia kaip neutralus forumas, informacijos ir žinių šaltinis, suteikdama galimybę tautoms vienodomis teisėmis susitikti bendrų tikslų pasiekimui. Organizacija padeda besivystančioms ir vidutines pajamas gaunančioms šalims modernizuoti ir plėtoti žemės ūkį, miškininkystę ir žuvininkystę, suteikia pagalbą šalims kuriant žemės ūkio politiką, įstatymus, nacionalines strategijas kaimo plėtros ir bado panaikinimo srityse, perduoda žinias, vykdydama tūkstančius projektų įvairiose pasaulio šalyse.

Lietuvos dalyvavimas FAO veikloje

Lietuva dalyvauja organizacijos veikloje nuo 1991 m. Per šį laikotarpį su FAO parama Lietuvoje buvo įgyvendinti 24 projektai žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros, sveikatos, aplinkos apsaugos sektoriuose. FAO skyrė daugiau kaip 20 mln. Lt projektams, kurie padėjo Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriams, taip pat maisto kontrolės institucijoms adaptuotis prie rinkos ekonomikos.

Lietuva aktyviai dalyvauja įvairiuose FAO organizuojamuose renginiuose tiek ministrų, tiek ekspertų lygiu, taip prisidėdama prie globalaus žemės ūkio politikos formavimo bei Lietuvos matomumo didinimo tarptautinėje erdvėje. Taip pat vyksta keitimosi naudinga informacija procesas, pasidalijama gerąja patirtimi, užmezgami naudingi ilgalaikiai ryšiai.

2013 metais Lietuvos ekspertai kartu su FAO pareigūnais įgyvendino Kvinojos tarptautinių metų projektą „Bolivinės balandos (kvinojos) gerosios patirties perėmimas ir metodikų kūrimas“.  2014 metais parodos „Agrobalt“ metu Lietuvoje kartu su FAO suorganizuotame seminare pristatyta kvinojos metodika ir projekto rezultatai paskatino Lietuvos ūkininkus imtis naujų ūkininkavimo krypčių, t. y. auginti kvinoją.

Lietuvos atstovavimo Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijoje tikslas – siekti, kad vis daugiau Lietuvos kompetentingų žemės ūkio srities ekspertų prisidėtų prie FAO organizuojamų projektų įvairiose pasaulio valstybėse, bei siekti, kad kuo daugiau Lietuvos piliečių turėtų galimybę įsidarbinti bei užimti strateginius postus pačioje organizacijoje.

Pranešimai spaudai:

Atnaujinimo data: 2023-12-12