Šiandien minima Pasaulinė maisto diena

Data

2017 10 16

Įvertinimas
1
794_600.jpg

Jungtinių tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (MŽŪO) buvo įkurta 1945 m. spalio 16 d. Nuo 1979 m. ji pradėta minėti kaip Tarptautinė maisto diena. Žemės ūkio ministerija kviečia atkreipti dėmesį į šių metų pasaulinius MŽŪO prioritetus – investicijas į migracijos ateitį, kaimo plėtrą ir apsirūpinimą maistu, nepamirštant mūsų šalies tikslo išlaikyti kaimo gyvybingumą.

  • Pasaulyje apie 2,1 mlrd. žmonių yra skurstantys, apie 800 mln. badaujančiųjų gyvena kaimo vietovėse.

  • 2015 m. daugiau nei 19 mln. žmonių buvo priversti palikti savo namus dėl stichinių nelaimių, o 65 mln. – dėl konfliktų, kylančių jų gimtosiose šalyse.

  • Prognozuojama, kad iki 2030 m. pasaulyje gyvens 8 mlrd žmonių, o iki 2050 m. – 9 mlrd. Įvertinus gyventojų skaičių ir BVP augimą, prognozuojama, kad pasaulinis maisto ir pašarų poreikis per artimiausius dešimtmečius išaugs nuo 2,1 mlrd. t iki 3 mlrd. t per metus.

  • Lietuvoje užauginama triskart daugiau grūdų ir mėsos, nei galime suvartoti.

  • Lietuva eksportuoja maistą į 140 pasaulio šalių.

  • Lietuva jau turi 7 produktus, kurių pavadinimai įregistruoti ir saugomi ES lygiu, dėl jų išskirtinumo, sąsajų su geografine vietove ar gamybos tradicijų: Seinų / Lazdijų krašto medus, lietuviškas varškės sūris, midus „Stakliškės“, Daujėnų naminė duona, sūris Liliputas, lietuviškas skilandis, žemaitiškas kastinys.

  • Pagal grūdų eksportą Lietuva užima 5-ą vietą Europos Sąjungoje.

  • Nuo 1939 m. grūdų laukų derlingumas Lietuvoje išaugo beveik triskart – nuo 1,3 t iki 3,7 t grūdų, prikuliamų iš hektaro.

Nors liberalėjanti visuomenė vis dažniau piktinasi lengvatomis ar parama kaimui, turime atminti, kad maistas – daugiau nei prekė, kuriai galioja pasiūlos ir paklausos dėsniai. Jis skirtas užtikrinti žmogaus gyvybės ir sveikatos palaikymą, o parama maistu jo stokojantiems priskirta prie skubios pagalbos veiksmų. Tad šalys, pakankamai apsirūpinusios saugiu maistu, kuriose nėra bado problemos, gali būti laikomos privilegijuotomis. Ypač įvertinant faktą, kad kas devintas planetos gyventojas eina miegoti alkanas.