FAO konferencijos dėmesys – lyčių lygybei kaimo vietovėse

Data

2017 01 30

Įvertinimas
0
FAO.JPG

Šiandien Vilniuje prasidėjo Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) ir Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) organizuota  konferencija „Socialiai integruotos kaimo plėtros skatinimas Europoje ir Vidurio Azijoje“.

Atidarydamas konferenciją žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius pasidžiaugė, kad tokio aukšto lygio konferencija šį kartą vyksta Lietuvoje. Tai, pasak viceministro, yra svarus nuoseklių Lietuvos pastangų pasiekti lygybę tarp vyrų ir moterų įvertinimas.

„Vyrų ir moterų lygių teisių svarba atsispindi visuose Lietuvos valstybės strateginiuose dokumentuose, taip pat ir Lietuvos kaimo plėtros programoje (KPP), už kurios įgyvendinimą yra atsakinga Žemės ūkio ministerija. Šia programa moterims sudaromos sąlygos aktyviau įsitraukti plėtojant ekonomines veiklas, susijusias su alternatyviosios veiklos kūrimu ir plėtra kaimo vietovėse“, - teigė viceministras R. Taraškevičius.

Pasak viceministro, moterų situacija,  palyginti su kitomis šalimis, žemės ūkio srityje Lietuvoje yra pakankamai nebloga. Moterų užimtumas kaimo vietovėse siekia 41,7 proc., moterys sudaro daugiau kaip 51 proc. kaimo vietovių gyventojų. 77 proc. paramos gavėjų pagal KPP yra vyrai ir tik 23 proc. moterys, tačiau remiantis šia programa, pirmumas gauti finansinę paramą, įgyvendinant alternatyviąsias veiklas kaimo vietovėse, suteikiamas moterims.

Remiantis statistiniais FAO duomenimis, yra manoma, kad žemės ūkio derlius išaugtų beveik trečdaliu, jei moterys turėtų tokias pat galimybes ir prieigą prie žemės išteklių, suteikiamų kreditų bei kitų lengvatinių sąlygų, kaip ir vyrai.

Konferencija vyksta Europos lyčių lygybės institute, ji tęsis tris dienas. Konferencijoje dalyvauja FAO regioninio atstovo pavaduotoja Cristina Amaral, Kirgizijos Respublikos darbo ir socialinės plėtros ministrė Taalaigul Isakunova, Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotoja Isabelle Durant bei kiti garbūs svečiai.