Lietuvoje pieno ūkis – viena svarbiausių žemės ūkio šakų. Pieno gamyba sudaro apie 17 proc. visos žemės ūkio produkcijos.

2024-01-01 Lietuvoje buvo laikoma 212,9 tūkst. karvių. Ūkių, laikančių karves, 2024-01-01 buvo 18,9 tūkst.

Per 2023 m. 55 pieno perdirbimo ir supirkimo įmonės iš viso supirko 1347,2 tūkst. t pieno, 0,1 proc. daugiau, palyginti su 2022 m. Lietuvos apsirūpinimas pienu siekia apie 150 proc.

Daugiau informacijos apie pieno ūkius ir pieno rinką galite rasti VĮ Žemės ūkio duomenų centro puslapyje.

Atnaujinimo data: 2024-01-31