Projektai:
2022-2024 m.  Žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM kartu su Lenkija (vyresnysis projekto lyderis) ir Prancūzija įgyvendina ES Dvynių projektą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir pritaikymas žemės ūkio rinkų organizavimo diegimui“. 

  • Projekto tikslas – sustiprinti Serbijos žemės ūkio, miškininkystės ir vandentvarkos ministerijos gebėjimus, įgyvendinant bendros rinkos organizavimo mechanizmus sutinkamai su ES acquis.

2019 -2022 m. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas kartu su Italija įgyvendina ES techninės pagalbos projektą „Gyvūnų sveikatos ir gerovės stiprinimas“

  • Projekto tikslas - padėti šalies valdžios institucijoms suderinti ir pasirengti visiškai įgyvendinti ES acquis gyvūnų sveikatos ir gerovės srityje.

2012-2014 m. ES Dvynių projektas „Gebėjimų stiprinimas maisto saugos ir gyvūnų gerovės srityse“. Projektą įgyvendino Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Vengrija.

  • Projekto tikslas: Sustiprinti maisto saugą ir gyvūnų gerovę Serbijoje, įgyvendinant maisto saugos ir gyvūnų gerovės įstatymus sutinkamai su Europos Sąjungos reikalavimais ir gera praktika.

2012-2014 m.Techninės paramos teikimo projektas „Serbijos rinkos priežiūros sistemos ne maisto ir maisto produktų srityje sustiprinimas“. Projektą įgyvendino Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Vokietija, Slovėnija, Jungtine Karalyste.

  • Projekto tikslas: sustiprinti Serbijos rinkos priežiūros sistemą ne maisto ir maisto produktų srityje.

 

Pasirašyti susitarimai:

  • 2011 m. gegužės 13 d. Belgrade Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Serbijos Respublikos žemės ūkio, miškininkystės ir vandentvarkos ministerija pasirašė Supratimo memorandumą dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje.

Pranešimai spaudai:

Atnaujinimo data: 2023-12-13