Serbai vertina pagalbą diegiant ES standartus

Data

2013 03 06

Įvertinimas
0

Šiandien žemės ūkio viceministrė Leokadija Počikovska susitiko su Serbijos užsienio reikalų viceministrės Ljubica Vasic vadovaujama delegacija. „Žemės ūkio sektorius yra gyvybiškai svarbus visoms šalims. Ne išimtis ir Serbija –  mums ypač aktualus dvišalis bendradarbiavimas tam, kad galėtume geriau pasiruošti ES maisto saugos ir gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimui“, – sektoriaus svarbą pabrėžė viešnia.

Dar 2011 m. tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Serbijos Respublikos žemės ūkio, miškininkystės ir vandentvarkos ministerijos pasirašytas Supratimo Memorandumas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje. „Tikimės, kad tolesnis mūsų bendradarbiavimas bus rezultatyvus, juolab, kad turime puikų įdirbį“, – pastebėjo viceministrė L. Počikovska, atkreipusi dėmesį į prieš kelis metus užsimezgusius dvišalius santykius.

Stodama į ES, Lietuva perėmė senų narių patirtį, vykdydama PHARE, Dvynių, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektus. Įgijusi didelę patirtį ir tapusi ES nare, Lietuva turi kuo pasidalinti, teikdama paramą kitoms šalims. Ypač sėkmingai projektų įgyvendinimo srityje dirba  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Institucija kartu su Vengrijos kaimo plėtros ministerija 2012 m. kovo mėn. pradėjo įgyvendinti ES Dvynių projektą Serbijoje „Gebėjimų stiprinimas maisto saugos ir gyvūnų gerovės srityse“. Šiuo projektu siekiama sustiprinti maisto saugą ir gyvūnų gerovę Serbijoje, įgyvendinant maisto saugos ir gyvūnų gerovės įstatymus sutinkamai su ES reikalavimais ir gera praktika. Institucija yra išsiuntusi projekto pasiūlymą  (kartu su Vokietija) dalyvauti naujame Dvynių projekte „Gebėjimų gerinimas siekiant modernizuoti maisto produktų perdirbimo įmones ir gyvūninės kilmės šalutinių produktų valdymą Serbijoje”. Lietuvos pasirinkimas vykdyti šį projektą būtų labai naudingas Serbijai, kadangi specialistai turi įdirbį, įgyvendinant šiuo metu sėkmingai vykstantį Dvynių projektą, o patys serbai, kaip pastebėjo viceministrė L. Vasic, puikiai vertina lietuvių pastangas bei kompetenciją jiems padėti.

„Esame jums dėkingi už bendradarbiavimą. Tikimės ir toliau jį tęsti bei plėtoti ne tik projektų srityse, bet glaudžiai bendradarbiauti ir ekonominiais klausimais“, – pabrėžė Serbijos užsienio reikalų viceministrė L. Vasic.

Žemės ūkio ministerijos informacija