Pasirašyti susitarimai:

Darbo grupės:

 • 2011 m. kovo 16 d. patvirtinta bendradarbiavimo su Moldova darbo grupė.

Projektai:

 • Pagal ES Dvynių programą  2020-2022 m. VMVT ir NMA (kaip VMVT partneris) kartu su Austrija (projekto lyderis) ir Lenkija įgyvendina projektą „Tolesnė parama žemės ūkio, kaimo plėtrai ir maisto saugai Moldovos Respublikoje“.

o  Projekto tikslas: Sustiprinti žemės ūkį, kaimo plėtrą ir maisto saugą Moldovos Respublikoje (remti Moldovos politinės, teisinės ir institucinės  sistemos plėtrą, siekiant efektyvaus šalies žemės ūkio ir kaimo vietovių plėtros, kad ši plėtra užtikrintų  tvarų vystymąsi, prisitaikymą prie klimato kaitos ir šalies perėjimą prie „žaliosios“ ekonomikos).

 • Pagal ES Dvynių programą 2016-2019 m. VNVT ir VAT kartu su Latvija ir Švedija įgyvendino projektą „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“.

o  Projekto tikslas: Sustiprinti Moldovos nacionalinės maisto saugos agentūros gebėjimus įgyvendinti ES teisės aktus, susijusius su augalų ir augalinių produktų sveikatos kontrole, maisto sauga, prekybos standartų taikymo priežiūra.

 • Pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą  2018 m. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Nacionalinio  maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas įgyvendino projektą „Moldovos nacionalinės maisto saugos agentūros gebėjimų stiprinimas prekybos paukštiena ir kiaušiniais  į Europos Sąjungą srityje“.

o  Projekto tikslas: Moldovos nacionalinės maisto saugos agentūros gebėjimų stiprinimas įgyvendinant Europos Sąjungos ir Moldovos Asociacijos sutartį paukštienos ir kiaušinių maisto saugos sektoriuje.

 • Pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą  2017 m. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įgyvendino projektą „Žaliavinio pieno ir pieno produktų valstybinė kontrolės sistema“

o  Projekto tikslas: Sustiprinti Moldovos Respublikos administracinius ir institucinius gebėjimus stiprinant žaliavinio pieno valstybinę kokybės ir saugos kontrolės sistemą bei kovojant su pieno produktų falsifikavimu.

 • Pagal Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą 2014 m. įgyvendintas projektas „Parama Moldovos moksliniam-praktiniam biotechnologijų, zootechnikos ir veterinarijos medicinos institutui plėtojant ir stiprinant administracinius ir institucinius gebėjimus siekiant vystyti gyvulininkystės sektorių Moldovoje“
  • Projekto tikslas: perduoti gerąją ir pažangią patirtį Moldovos moksliniam-praktiniam biotechnologijų, zootechnikos ir veterinarijos medicinos institutui plėtojant ir stiprinant administracinius ir institucinius įstaigos gebėjimus siekiant  skatinti Moldovos gyvulininkystės sektoriaus konkurencingumą bei modernią ir tvarią plėtrą.
  • Projekto vykdytojai: Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministerija, Aleksandro Stulginskio universitetas; Moldovos mokslinis-praktinis biotechnologijų, zootechnikos ir veterinarijos medicinos institutas, Moldovos Respublikos žemės ūkio ir maisto pramonės ministerija.
 • Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Valstybine augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdė Dvynių projektą „Pagalba Moldovai normų ir standartų diegimui augalinių produktų srityje“.
  • Projektas vykdytas kartu su Vyresniuoju projekto partneriu - Jungtinės Karalystės maisto ir aplinkos agentūra (FERA).
  • Projekto tikslas - pagalba Moldovos Valstybinei Maisto saugos agentūrai (buvusiai Valstybinei fitosanitarinės priežiūros ir sėklų kontrolės inspekcijai) perkelti į nacionalinę Moldovos teisinę bazę ir įgyvendinti ES ir kitus tarptautinius reikalavimus, kad Moldovoje pagaminta produkcija galėtų konkuruoti tarptautinėje rinkoje.
  • Projekto trukmė – 2012–2014 m. 

Pranešimai spaudai:

Atnaujinimo data: 2023-12-13