Pasirašyti susitarimai:

Vykdomi projektai:

 • "Ekologinės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos Baltijos jūros regione stiprinimas“ (Baltic Eco)
  • Projekto tikslas – sukurti Baltijos jūros regione platformą tarpinstituciniam bendradarbiavimui ekologinės žemės ūkio gamybos klausimais
  • Projekto trukmė: 2014 m. sausio 23 d. – 2015 m. kovo 22 d. (projekto veiklos pasibaigė lapkričio mėn.)
  • Projekto vykdytojai: LR Žemės ūkio ministerija – projektui vadovaujanti institucija, Estijos žemės ūkio ministerija, Latvijos žemės ūkio ministerija, Vokietijos Meklenburgo – Piešakinės Pomeranijos žemės ūkio, aplinkos ir vartotojų apsaugos ministerija, Viešoji įstaiga „Ekoagros“.
 • ES Dvynių programos projektas „Pagalba atvirai ir skaidriai žemės ūkio paskirties žemės rinkos plėtrai Ukrainoje“
  • Projektas skirtas Ukrainos teisinės bazės ir kontrolės sustiprinimui siekiant padidinti šalies žemės ūkio paskirties žemės rinkos skaidrumą.
  • Projekto trukmė: 2013–2015 m.
  • Projektą vykdo Lietuvos žemės ūkio ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Registrų centras kartu su Vokietijos, Olandijos ir Lietuvos institucijomis, prižiūrinčiomis žemės ūkio paskirties žemės rinką. Vokietiją atstovauja Federacinė maisto, žemės ūkio ir vartotojų apsaugos ministerija, Žemės naudojimo ir administravimo bendrovė, Žemutinės Saksonijos Žemės ūkio rūmai.

Pranešimai spaudai:

Atnaujinimo data: 2023-12-13