2009-01-22 Nr. 3D-22 - Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 3D-80 „Dėl komisijos probleminiams skundams nagrinėti sudarymo“ pakeitimo

2008-12-08 Nr. 3D-673 - Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 3D-124 „Dėl darbo grupės Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto bei Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 m. plano įgyvendinimo užbaigimui koordinuoti sudarymo“ pakeitimo

2008-03-05 Nr. 3D-124 - Dėl darbo grupės Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto bei Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 m. plano įgyvendinimo užbaigimui koordinuoti sudarymo

Kaimo plėtros 2004-2006 m. planas

Kaimo plėtros 2004-2006 m. planas ( 2008-11-07) (dokumentas anglų kalba)

Priemonių administravimo taisyklės:

Įgyvendinimo ataskaitos:

Lietuvos BPD 2004-2006 m. kaimo plėtros dalis

Sprendimai skirti paramą pagal BPD priemones:

Atnaujinimo data: 2023-12-12