Pasirašyti susitarimai: 

  • 2006-05-29 pasirašytas Susitarimas tarp Turkijos Respublikos žemės ūkio ir kaimo reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl bendradarbiavimo maisto, žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje. 

Projektai:
2018-2021 m. NMA kartu su Turkijos konsultavimo kompanija WEglobal ir Latvija įgyvendina ES techninės pagalbos projekt1 Serbijoje „Gebėjimų stiprinimas, siekiant harmonizuoti teisės aktus  žemės ūkio, kaimo plėtros, maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos politikos srityje su atitinkamais ES teisės aktais“

  • Projekto tikslas: Stiprinti Serbijos žemės ūkio ir apsaugos ministerijos planavimo, teisėkūros ir institucinius gebėjimus teisės aktų harmonizavimo proceso ir stojimo derybų kontekste dėl šių straipsnių: 11 straipsnis (žemės ūkis ir kaimo plėtra), 12 straipsnis (maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos politika).

2009-2011 m. VAT (Jaunesnioji partnerė) kartu su Vokietija įgyvendino Dvynių projektą “Augalo pasai ir registro objektų registracija”. 

  • Projekto tikslai – sukurti fitosanitarijos registro objektų registracijos procedūrą; apmokyti Turkijos atsakingos institucijos atstovus išdavinėti augalo pasus bei kontroliuoti jų išdavimą; išmokyti vykdyti augalų judėjimo atsekamumą, siekiant išaiškinti kenksmingųjų organizmų plitimo priežastis ir kaltininkus.

2005-2007m. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (kaip jaunesnysis partneris) kartu su Vokietijos maisto saugos ir vartotojų apsaugos federaliniu biuru įgyvendino ES Dvynių projektą „Maisto saugos ir kontrolės restruktūrizavimas ir stiprinimas Turkijoje“.

  • Dvynių projekto metu VMVT pareigūnai pravedė mokymus ir seminarus šiomis temomis:

-kontrolės institucijos restruktūrizavimas;
-teisės aktų, atitinkančių ES reikalavimus, leidyba bei jų įgyvendinimas;
-kontrolės planų ir procedūrų sudarymas;
-geros gamybos praktikos vadovų (GGPV) diegimas gamybos, prekybos, viešojo maitinimo įmonėse;
-importo, eksporto procedūrų taikymas, pasienio kontrolė;
-kontrolės institucijos akreditavimas pagal EN:45004;
-rizikos analizės sistema;
-gyvūninės kilmės produktų stebėsenos plano sudarymas;
-skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos įdiegimas (RASFF).
 

Pranešimai spaudai:

Atnaujinimo data: 2023-12-13