Seimo Kaimo reikalų komitetui pristatytas Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas

Data

2021 01 20

Įvertinimas
5
sunset-5004886_1280.jpg

Šiandien žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje pristatė šiuo metu rengiamą Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projektą, kuriame numatytos iniciatyvos  bei planuojami jų įgyvendinimui skirti veiksmai, galintys ženkliai prisidėti prie žemės ūkio, maisto sistemų tvarumo didinimo bei kaimo plėtros.

Įgyvendinant Vyriausybės programoje numatytą siekį didinti žemės ir maisto ūkio produktų pridėtinę vertę ir konkurencingumą, numatytos kelios iniciatyvos, apimančios ūkių gyvybingumo ir atsparumo bei konkurencingumo didinimą, rizikos valdymą, eksporto skatinimą, modernias bendradarbiavimo formas bei žemės ūkio modernizavimą diegiant naujausias mokslo ir technologines inovacijas. 

Kiekvienai iniciatyvai yra skirtos konkrečios priemonės ir veiksmai, dalis jų jau įgyvendinama, tai ir „Nacionalinės kokybės“ ženklo kūrimas, ir įstatymas dėl rizikos fondų kūrimo, ir kitos ne mažiau svarbios, jau gavusios postūmį, priemonės. Vienas iš žemės ūkio ministro K. Navicko prioritetų yra ūkininkų produkcijos pridėtinės vertės didinimas, jų įtraukimas į trumpąsias maisto tiekimo grandines, akcentuojant vietinę rinką, vartojimą viešajame sektoriuje. Šiuo tikslu būtų skatinama ūkių kooperacija.

Taip pat didelis dėmesys bus skiriamas bendradarbiavimo skatinimui, tai taip pat turėtų prisidėti prie trumpųjų grandinių populiarėjimo.

Dėmesys žaliajam kursui

Intensyvėjanti žemės ūkio gamyba prisideda prie neigiamos įtakos klimato kaitai, biologinei įvairovei ir vandens bei dirvožemio kokybei, tad siekiant pokyčių, Vyriausybės programoje numatyta atlikti veiklos reglamentavimo ir finansinių paskatų sistemos pokyčius, skatinančius tvariau naudoti išteklius ir spręsti aplinkosaugos problemas. 

Ministerija, atsižvelgdama į pasaulines tendencijas, ir siekdama įgyvendinti Vyriausybės programą, skiria didelį dėmesį Lietuvos žaliajam kursui – tvarioms žemės ūkio, akvakultūros ir maisto gamybos sistemoms, klimato kaitos valdymui.

Įgyvendinant užsibrėžtus tikslus planuojamos iniciatyvos, susijusios su dirvožemio kokybės valdymu, tvaria gyvulininkyste, akvakultūra ir augalininkyste, žemės ūkio indėliu į klimato kaitos švelninimą ir sektoriaus prisitaikymą jos sukeltiems pokyčiams bei tvarių maisto gamybos sistemų vystymu. Taip pat bus siekiama padvigubinti ekologinio ūkininkavimo plotą.

Ministras  pabrėžė, kad tvaraus dirvožemio naudojimo klausimas turi ypatingos reikšmės ir tai yra jo, kaip ministro, prioritetas, nes dirvožemis yra viso žemės ūkio pagrindas.

Gyvybingas kaimas

Žemės ūkis vis dar išlieka pagrindiniu verslu kaime, tačiau susiduriama su labai opia kaimo senėjimo problema. Tik sudarant išskirtines sąlygas ir teikiant didesnę paramą bei didinant finansinių instrumentų prieinamumą (pvz. gauti lengvatines paskolas ūkių įsigijimui) jauniesiems ūkininkams,  kuriant patrauklią infrastruktūrą ir prieinamas paslaugas, pavyks pakeisti kaimo įvaizdį, paskatinant jaunimą ūkininkauti ar užsiimti kitais verslais, teigiama Vyriausybės programoje.

Ministerija, siekdama didinti kaimo patrauklumą, yra numačiusi skatinti vietos bendruomenes, remti jų veiklą, ypač orientuotą į tvarių darbo vietų, socialinio verslo kūrimą ir plėtrą, taip pat prisidėjimą prie kitų Žaliojo kurso tikslų. Tam, kad kaimas išliktų gyvybingas, būtina stiprinti kaimo bendruomenes ir užtikrinti kartų kaitą kaime.

Seimo Kaimo reikalų komitetui pristatyto plano projekte numatyti konkretūs veiksmai bus derinami su Vyriausybės kanceliarija ir kitomis ministerijomis. Vyriausybei pristatymas numatytas artimiausiu metu. Visą Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą planuojama patvirtinti kovo mėnesio pradžioje.