Pristatyti Strateginio plano išankstiniai vertinimai

Data

2022 07 01

Įvertinimas
0
IMG_9341.JPG

Žemės ūkio ministerija birželio mėnesį visuomenei ir socialiniams partneriams pristatė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano išankstinių vertinimų rezultatus.

Visi trys išankstiniai vertinimai – Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV),  Strateginio plano ex-ante vertinimas (SP ex-ante) ir Finansinių priemonių ex-ante vertinimas (FP ex-ante) – privalomi pagal Europos Sąjungos reglamentus. SP ex-ante ir SPAV pateikiami kartu su Strateginiu planu, o FP ex-ante būtinas norint įgyvendinti Strateginio plano finansines priemones.

Minėtuosius vertinimus atliko atviro tarptautinio konkurso būdu atrinkta ūkio subjektų grupė – UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras“.

Vertinimų pastebėjimai, išvados ir rekomendacijos panaudoti tikslinant, tobulinant Strateginį planą bei rengiantis tolimesniam jo įgyvendinimui.

Visos vertinimų ataskaitos yra skelbiamos ŽŪM tinklapio Strateginio plano skiltyje SPAV ir EX-ANTE vertinimas.