SPAV ir EX-ANTE vertinimas

Strateginio plano Išankstinį (ex-ante) vertinimą, Strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) ir Finansinių priemonių ex-ante vertinimą atlieka ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras“ pagal 2021 m. sausio 25 d. viešojo pirkimo sutartį Nr. 8P-21-7

2022 m. birželio 30 d. 9.00-10.30 val. rengiamas viešas Strateginio plano išanksinio (ex-ante) vertinimo ir Finansinių priemonių ex-ante vertinimo ataskaitų projektų pristatymas.
Pristatymas vyks tik per MS Teams. Prisijungimo nuoroda čia

STRATEGINIO PLANO IŠANKSTINIS (EX-ANTE) VERTINIMAS
Vertinimą atliko UAB „ESTEP Vilnius“
Strateginio plano ex-ante vertinimo ataskaitos santrauka
Strateginio plano ex-ante vertinimo ataskaita
Strateginio plano ex-ante vertinimo ataskaitos pristatymas

STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS (SPAV)
SPAV atliko VŠĮ "Aplinkos apsaugos politikos centras"
2022 m. birželio 6 d. įvyko Strateginio plano SPAV viešas susirinkimas
SPAV ataskaita (po subjektų išvadų)
SPAV ataskaitos pristatymai (zip archyvas)

 

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IŠANKSTINIS (EX-ANTE) VERTINIMAS
Finansinių priemonių ex-ante vertinimą atliko UAB „ESTEP Vilnius".
Finansinių priemonių ex-ante vertinimo ataskaita
Finansinių priemonių ex-ante vertinimo ataskaitos pristatymas (ppt)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-27