Įsigaliojo Reglamentas, suteikiantis galimybes žvejams pasitraukti iš verslo dėl sumažintų Baltijos menkių žvejybos kvotų

Data

2020 12 02

Įvertinimas
3
ahlbeck-1542566_1280.jpg

Žvejai, norintys nutraukti žvejybos veiklą ir atitinkantys numatytus kriterijus, galės gauti kompensacijas už pasitraukimą iš verslo. Reikiamas teisines prielaidas skirti finansavimą iš 2014-2020 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) Baltijos jūros žvejybos laivynui, nutraukiant veiklą visam laikui, sudarė gruodžio 1 d. įsigaliojęs Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2020/1781.

„Šis Reglamentas – tai koordinuotas Europos Sąjungos atsakas, kuriuo siekiama sušvelninti neigiamus ekonominius ir socialinius padarinius žvejams dėl svarbių Baltijos jūros išteklių būklės pablogėjimo“, - teigia Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vedėjas Justas Poviliūnas.

Pagal priimtą Reglamentą numatoma galimybė teikti  Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo paramą žvejybos veiklos nutraukimui visam laikui laivynų segmentams, kurie žvejojo rytines menkes, vakarines menkes bei vakarines strimeles. Viena iš pagrindinių sąlygų kompensacijai gauti, rytinės Baltijos jūros dalies menkių atveju, – 2017 ir 2018 metais turėjo būti ne mažiau kaip 90 dienų per metus vykdoma žvejybos veikla jūroje. 

Vadovaujantis priimtu Reglamentu, bus pradėtas žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui priemonės įgyvendinimas. Žvejai, kurie nori nutraukti žvejybos veiklą ir kurie atitiks Reglamente numatytus kriterijus bei sąlygas, galėtų gauti kompensacijas už pasitraukimą iš verslo.