Siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ar savivaldybių įstaigų procedūras ir procesus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka korupcijos rizikos analizę – išsamiai analizuoja įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu. Remdamosi analizėse pateiktais siūlymais valstybės ar savivaldybės įstaigos rengia arba atnaujina kovos su korupcija programas, taiko kitas priemones būtiniems pokyčiams įgyvendinti. Daugiau informacijos apie korupcijos rizikos analizę galima rasti čia.

Informacija apie Žemės ūkio ministerijos veiklos srityse atliktą korupcijos rizikos analizę ir stebėseną 

2021-07-19 Korupcijos rizika vietos veiklos grupių veiklos vykdymo ir priežiūros veiklos srityje. KRA pasiūlymų įgyvendinimas: 2021-09-16, 2022-07-18, 2023-03-03 

2021-12-14 Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos leidimų išdavimo bei žvejybos kvotų paskirstymo ir perskirstymo organizavimo ir kontrolės veiklos srityse. KRA pasiūlymų įgyvendinimas: 2024-01-31

Atnaujinimo data: 2024-01-31