>

Žemės ūkio ministerijos teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą