Europos Komisija (toliau – Komisija) 2021 m. pristatė anglies kaupimo ūkininkavimo iniciatyvą. Remiantis Komisijos pateikta apibrėžtimi, anglies kaupimo ūkininkavimas (angl. carbon farming) suprantamas kaip žaliojo verslo modelis, pagal kurį žemės valdytojams atlyginama už perėjimą prie tvaresnės žemės valdymo praktikos, dėl kurios padidėja anglies dioksido sekvestracija gyvojoje biomasėje, negyvoje organinėje medžiagoje ir dirvožemyje, ir taip didinamas anglies dioksido surinkimas ir (arba) mažinamas jo išskyrimas į atmosferą, jei sykiu laikomasi biologinei įvairovei ir apskritai visam gamtiniam turtui palankių ekologinių principų (Šaltinis: Europos Komisija (2021) „Tvarių anglies ciklų komunikatas“).

Dokumentai Europos lygmeniu:

Anglies ūkininkavimo iniciatyvai sparčiai skinantis kelią į tvarių žemės valdymo praktikų viršūnę Europos lygmeniu, svarbu įsivertinti Lietuvos kontekstą ir geriau suprasti praktinius anglies kaupimo ūkininkavimo pritaikymo aspektus. Dėl to nuo 2022 m. kovo mėn. iki rugsėjo mėn. dirbdamos Žemės ūkio ministerijoje „Kurk Lietuvai“ projektų vadovės Gabija Tamulaitytė ir Aira Paliukėnaitė vykdė projektą „Anglies kaupimo ūkininkavimo potencialo vertinimas Lietuvoje“. Projekto metu buvo siekiama ne tik geriau suprasti esamą situaciją Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu, įsigilinti į užsienyje jau veikiančias anglies kaupimo ūkininkavimo schemas, bet taip pat įvertinti ir anglies kaupimo ūkininkavimo praktinio pritaikymo potencialą Lietuvoje. 

Projekto metu parengti dokumentai:

Anglies kaupimo ūkininkavimas iš dalies nauja tema. Dėl to Europos ir nacionaliniu lygmeniu inicijuojami įvairūs bandomieji projektai, vykdomos analizės, kaip anglies kaupimo ūkininkavimo taikymas gali ir turi atrodyti praktikoje. Žemiau pateikiamos kelios naudingos nuorodos žinioms apie anglies kaupimo ūkininkavimą pagilinti.

Papildoma naudinga informacija:

Atnaujinimo data: 2023-12-12