Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas

Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas. Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl  Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kiekvienas laikytojas privalo ženklinti, registruoti laikomus ūkinius gyvūnus ir tvarkyti jų apskaitą. Laikymo vietose privaloma ženklinti ir registruoti esančius galvijus, tarp jų bizonus (Bizon bizon) ir azijinius buivolus (Bubalus bubalus), avis, ožkas, arklinių šeimos gyvūnus ir kiaules (kiaulės ženklinamos tik perkeliant), tvarkyti jų apskaitą, o siekdamas valstybės paramos laikytojas privalo registruoti ir kitus laikomus ūkinius gyvūnus. Siekdamas apsaugoti savo laikomas bites nuo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio, laikytojas privalo pažymėti bityno bičių laikymo vietą ŽŪIKVC elektroninėje informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvoje yra privalomas galvijų, avių ir ožkų ženklinimas ausų įsagais su individualiais numeriais ir registravimas gyvūnų apskaitos žurnaluose ir Ūkinių gyvūnų registre, užpildant registro formas raštu ar internetu. Privalomas yra kiaulių ženklinimas bandos numeriu prieš perkeliant iš laikymo vietos ir registruojant gyvūnų apskaitos žurnaluose ir Ūkinių gyvūnų registre laikomų kiaulių skaičių, kiaulių perkėlimo duomenis. Arklius reikia ženklinti mikroschema ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre.

Galviją privalu paženklinti ausų įsagais per 7 kalendorines dienas nuo atvedimo. Apie galvijo paženklinimą, perkėlimą (išvežimą ar pervarymą iš laikymo vietos, atvežimą ar pervarymą į laikymo vietą), kaitą (prieauglio atsivedimą, gaišimą, paskerdimą) taip pat reikia pranešti Ūkinių gyvūnų registrui per 7 kalendorines dienas, užpildant GŽ-2 formą. Visi atvežimai, išvežimai, kaitos duomenys turi būti įrašyti gyvūnų apskaitos žurnale.

Vadovaujantis Galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-238 „Dėl Galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, galvijo, atvesto iki 2011 m. liepos 1 d., laikytojas turi turėti galvijo pasą ir galvijas visada perkeliamas tik su pasu. Galvijas, atvestas nuo 2011 m. liepos 1 d., Lietuvos Respublikos teritorijoje gali būti perkeliamas be paso, o į Europos Sąjungos šalis visada perkeliamas tik su pasu.

Bizonų prieauglį būtina paženklinti per 9 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip po atjunkymo ir (arba) ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos.

Avis ir ožkas laikytojai privalo paženklinti per 6 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos. Siekiantys valstybės paramos avių laikytojai privalo paženklinti savo laikomas avis per 30 kalendorinių dienų nuo atvedimo. Avių ir ožkų laikytojai privalo pildyti gyvūnų apskaitos žurnalą, pranešti Ūkinių gyvūnų registrui apie avių, ožkų perkėlimą ir kaitą. Į ES šalis perkeliamoms avims ir ožkoms nuo 2009 m. gruodžio 31 d. į vieną ausį įsegamas paprastas įsagas, o kitą – įsagas su mikroschema.

Kiaulės ženklinamos ir registruojamos bandos numeriais prieš išvežant iš ūkio. Veislinių kiaulių ženklinimas ir registravimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-376 „Dėl Veislinių kiaulių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“. Kiaulių laikytojai bent vieną kartą per einamųjų metų kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį privalo į CDB suvesti arba pateikti VMVT teritoriniam skyriui duomenis apie laikomą kiaulių skaičių, laikymo vietą ir bandą, užpildydami GŽ-1 formą.

Arklinių šeimos gyvūnai, atvesti po 2009 m. liepos 1 d., ženklinami mikroschemomis, arklio savininkas privalo kreiptis dėl arklio paso išdavimo pagal Arklio paso išdavimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-274 „Dėl arklio paso

išdavimo ir naudojimo taisyklių“. Visi arklinių šeimos gyvūnai, atvesti iki 2009 m. birželio 31 d. ir kuriems pasai buvo išduoti po 2009 m. gruodžio 31 d., taip pat turi būti paženklinti mikroschemomis.

Ūkinių gyvūnų laikytojai ausų įsagus, mikroschemas, reples, skaitytuvus turi įsigyti tik iš patvirtintų tiekėjų, kurių sąrašas paskelbtas VĮ ŽŪIKVC tinklalapyje (http://www.vic.lt/?mid=473)

Visi ūkinių gyvūnų laikytojai, siekiantys paramos ir norintys paženklinti ir užregistruoti laikomus ūkinius gyvūnus, turi kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinius skyrius arba į ūkinių gyvūnų ženklinimo paslaugų teikėjus. Galvijų, avių, ožkų, kiaulių laikytojai, turintieji leidimą, gali patys ženklinti savo laikomus gyvūnus.

2008 m. sausio 1 d. Gyvulių registras reorganizuotas į Ūkinių gyvūnų registrą. Visa informacija pateikiama VĮ ŽŪIKVC tinklalapyje (www.vic.lt).

Atnaujinimo data: 2023-12-12