Supirkimo kainų ir informacijos apie gamybą skelbimas

Duomenis apie mėsos ir kiaušinių gamybą bei prekybą, gyvulių, paukščių, kiaušinių supirkimo kainas privalo skelbti įmonės ir (arba) ūkiai, užsiimantys gyvulių, paukščių ir triušių supirkimu, skerdimu, vykdantys visų rūšių mėsos ir jos gaminių gamybą ir prekybą bei kiaušinių gavybos ir prekybos įmonės ir (arba ūkiai). Duomenys teikiami ES reglamentuose nustatytu periodiškumu. Duomenų teikimo formos nustatytos 2010 m. kovo 19 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-246 patvirtintose Duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklėse.

Duomenys naudojami mėsos, paukštienos ir kiaušinių sektorių oficialiajai statistikai, rinkų stebėsenai, analizei, prognozei vykdyti, taip pat mėsos ir kiaušinių sektorių politikai formuoti.

Už duomenų tvarkymą atsakingas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras www.vic.lt/ris

Atsakingi asmenys:

Vaida Janulevičiūtė
Maisto pramonės skyriaus vyriausioji specialistė,
Tel. (8 5) 239 1194,
El. p.
vaida.januleviciute@zum.lt,

Rasa Baranauskienė
Maisto pramonės skyriaus vedėjo pavaduotoja,
Tel. (8 5) 239 1168,
El. p. rasa.baranauskiene@zum.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11