Žemės ūkio technikai registruoti naudojami valstybinio numerio ženklai ir registravimo dokumentai

Įregistravusi traktorių ar kitą techniką,  savivaldybės administracija išduoda valstybinio numerio ženklą. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinio numerio ženklai gaminami pagal Lietuvos standartą LST 1995:2008  ,,Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai“. Vadovaujantis šiuo standartu yra dviejų tipų ir dviejų formatų valstybinio numerio ženklai. Tai:

  • tipo, 1 formato ženklai, kurių matmenys 520×110 mm (paviršius baltas, raidės ir skaitmenys žali):
  • I tipo, 2 formato numerio ženklai, kurių matmenys 230×150 mm (paviršius baltas, raidės ir skaitmenys žali):

I tipo valstybinio numerio ženklus savivaldybių administracijos išduoda neterminuotai arba laikinai registruojamiems traktoriams ir kitai technikai. Priklausomai nuo numerio ženklo tvirtinimo vietos traktoriuje ar kitoje mašinoje gali būti išduotas standarte numatyto 1 formato arba 2 formato numerio ženklas.

II tipo valstybinio numerio ženklai, kurių matmenys (520×110 mm), pagaminti iš kartono, jų paviršius baltas, o raidės ir skaitmenys raudoni (laikinieji ženklai), naudojami į Lietuvos Respubliką įvežamiems arba iš jos išvežamiems (neįregistruotiems) traktoriams:

Šiuos ženklus naudoja ūkio subjektai, vykdantys traktorių pardavimo veiklą neįregistruotų traktorių trumpalaikiam ženklinimui tais atvejais, kai traktorius reikia pristatyti į jų paskyrimo vietą, parodas, aikšteles ar traktorius įsigijusių asmenų gyvenamąją vietą (buveinę).

Įregistravus traktorių ar kitą mašiną išduodamas registracijos liudijimas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-145:

Atnaujinimo data: 2023-12-12