Registravimo tvarka ir paslaugų įkainiai

Traktoriai registruojami savininkų arba jų atstovų, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus, vardu. Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius,  savivaldybių administracijų žemės ūkio skyrių specialistai tikrina, ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Registruojant traktorius siekiama, kad registravimą atliekantiems asmenims (ūkininkams ar kitiems technikos savininkams) registravimo procedūra būtų nesudėtinga ir nesukeltų nepatogumų. Tuo tikslu savivaldybių specialistai teikia įvairaus pobūdžio konsultacijas, pagal registruojančio asmens pateiktus duomenis užpildo registravimo prašymus, kaip minėta, išvyksta į technikos buvimo vietą sutikrinti duomenis. Įregistravusi traktorių, savivaldybės administracija išduoda registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklą.

Registre tvarkomi ir kaupiami traktorių ir savininkų duomenys. Svarbiausi registre kaupiami traktoriaus techniniai eksploataciniai duomenys yra šie: pavadinimas, modelis, markė, kategorija, masė, variklio galia, vėliausios (atliktos) techninės apžiūros data, naudojimo ūkinei veiklai sritis ir kt. Be šių techninių duomenų ir duomenų apie savininką kaupiami registravimo procedūros duomenys (registravimo data, pirmosios registracijos Lietuvoje data,  savivaldybės, kurioje eksploatuojamas traktorius kodas ir kt.). Taip pat kaupiami ir tvarkomi duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į traktorius ir jų apribojimais.

Mokestis už traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą: miesto savivaldybėse 7,6 eur., rajono savivaldybėse 6,8 eur., traktoriaus priekabos techninę apžiūrą: miesto savivaldybėse 5,9 eur., rajono savivaldybėse 5,5eur.

Pastabos:

1. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą Birštono, Druskininkų, Marijampolės, Neringos, Visagino, Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Pagėgių, Rietavo savivaldybėse imama 4.546.2 ar 4.547.2 papunktyje nurodyta valstybės rinkliava .

2. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

3. Už

  • kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava.
  • traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą 4,2eur.
  • traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą 10 eur.
  • traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą 17 eur.,
  • traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą 7,5eur.,
  • traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre 15 eur.

Registras keičiasi duomenimis su kitais registrais: Gyventojų registru, Juridinių asmenų registru, Hipotekos registru, Turto arešto aktų registru, Ieškomų transporto priemonių registru, Ieškomų asmenų žinybiniu registru.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-18