Atsietosios skerdimo išmokos

ATSIETOSIOS SKERDIMO IŠMOKOS

Atsietos skerdimo išmokos gyvulių augintojams buvo skiriamos iki 2013 m.

Pradedant 2014 m., jų mokėjimas nebevyksta.

2015 m. vasario 4 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-58, 2014 metams patvirtintas atsietosios skerdimo išmokos dydis lygus 0 Eur.

Atsietosios skerdimo išmokos administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 3D-764 ,,Dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų už galvijus nuo 2014 metų skyrimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Atsakingas asmuo: Maisto pramonės skyriaus patarėja Rasa Baranauskienė, tel. (8 5) 239 1168, el. p. rasa.baranauskiene@zum.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11