Kokybe paženklinto maisto šventė ir konkursas

Tai kasmetinis renginys, skirtas propaguoti ir formuoti pozityvų požiūrį į pagal kokybės sistemas pagamintus maisto produktus, taip pat suteikti apie šiuos produktus kompetentingos informacijos ir skatinti juos rinktis kasdieninėje vaikų mityboje, formuoti pozityvų požiūrį į šiuos produktus ir valgymo kultūrą Lietuvoje. Žemės ūkio ministerija yra užsibrėžusi konkretų tikslą – siekti, kad viešasis maitinimas patiekalams gaminti naudotų kuo daugiau kokybe paženklintų maisto produktų, kad lietuviška produkcija viešajame maitinime, be teigiamo vietinių produktų poveikio sveikatai, skatintų ir ūkininkauti, kurti darbo vietas, aktyvintų regionų vystymąsi.

Kokybe paženklinti maisto produktai – tai produktai, išsiskiriantys iš kitų panašių produktų savo kokybės parametrais ar ypatingu auginimo / gaminimo būdu bei paženklinti specialiais ženklais:

Ekologinė gamyba - bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Ekologiški produktai – tai sertifikuoti, ekologinės gamybos būdu pagaminti žemės ūkio, įskaitant akvakultūrą, produktai.

EKO

Saugoma kilmės vietos nuoroda - ženklas, kuris suteikiamas produktui, kurio kilmės vieta yra konkreti vietovė, regionas arba, išimtiniais atvejais, šalis; kurio kokybę ar savybes iš esmės arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais; kurio visi gamybos etapai vykdomi apibrėžtoje geografinėje vietovėje.SKVN

Saugoma geografinė nuoroda - ženklas, kuris suteikiamas produktui, kurio kilmės vieta yra konkreti vietovė, regionas arba šalis; kurio tam tikra kokybė, reputacija ar kita savybė iš esmės priskiriama jo geografinei kilmei; kurio bent vienas iš gamybos etapų vykdomas apibrėžtoje geografinėje vietovėje.SGN

Garantuotas tradicinis gaminys - garantuotų tradicinių gaminių sistema yra nustatyta siekiant apsaugoti tradicinius gamybos metodus ir receptus, padedant tradicinių gaminių gamintojams jais prekiauti ir informuoti vartotojus apie pridėtinės vertės suteikiančius jų tradicinių receptų ir produktų ypatumus.GTG

Nacionalinė maisto kokybės sistema - maisto produktų gamybos, sertifikavimo ir priežiūros, ženklinimo ir kitų reikalavimų visuma, nustatyta nacionaliniu teisės aktu, kuriuo remiantis oficialiai pripažįstama tam tikra maisto produkto kokybė. Pagal šią sistemą pagamintų produktų kokybė maisto produktas, kurio kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus ir (arba) kuris dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis. Nacionalinės maisto kokybės sistemos produktai gali būti ženklinami vienu iš dviejų ženklų priklausomai nuo atitikties reikalavimams, nurodytiems kiekvienoje specifikacijoje:  ženklu „Kokybė“ arba ženklu „Nacionalinė kokybė Lietuva“.Kokybė
Nacionalinė kokybė

Kokybiško maisto šventės metu:

  • vyksta konferencija, kurios metu pateikiama naujausia informacija apie pagal kokybės sistemas pagamintus produktus, mokslininkai pateikia naujausią informaciją apie šių produktų savybes ir įtaką sveikatai, gamintojai dalijasi savo gerąja patirtimi. Konferencija skirta visuomenei, savivaldybių atstovams, viešųjų pirkimų organizatoriams, maisto pramonės technologams, kokybės ir gamybos, pardavimų ir marketingo vadovams, viešojo maitinimo atstovams.

Konferencija

  • apdovanojami konkurso „Kokybe paženklintas maistas“ nugalėtojai. Konkurso metu varžomasi dėl trijų „Kokybe paženklintas maistas (metai)“ nominacijų. Apdovanojama po vieną maisto produktą iš ekologiškų produktų, nacionalinės kokybės ir saugomų nuorodų kokybės sistemų. Vertinama maisto produktų sudėtis ir maistinė vertė, tausūs gamybos būdai, juslinės savybės, pakuotė ir gamybos augimas. 

Apdovanojimai

  • Vyksta kokybės ženklais paženklintų produktų mugė, kuriuos susirinkusieji turi galimybę ir paragauti.

Mugė

Informaciją, apie anksčiau įvykusias Kokybiško maisto šventes rasite apačioje.

Atnaujinimo data: 2023-12-12