>

Ekologinės gamybos žurnalus, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-857 "Dėl ekologinės gamybos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo", galima pildyti elektroniniu būdu, prisijungus prie PPIS adresu https://paseliai.vic.lt -> žurnalai -> pildyti peržiūrėti žurnalus -> Ekologinės gamybos žurnalas

Dėl informacinės sistemos veikimo reikėtų kreiptis į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 266 0620 arba rašyti el. paštu [email protected]

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-2 patvirtintas Produktų ženklinimo ekologiškų produktų ženklu bei su ekologine gamyba susijusio ženklinimo ir  reklamos oficialios kontrolės tvarkos aprašas. 

Jis reglamentuoja prekių ženklo "Ekologinis žemės ūkis" (arba ekologiškų produktų ženklo) formos reikalavimus ir jo naudojimo tvarką.

Ekologiškų produktų ženklu turi būti ženklinami visi pateikiami Lietuvos rinkai ekologiški supakuoti ar fasuoti maisto produktai ir (arba) pašarai, kurių oficialią kontrolę atliko kontrolės institucija ir išdavė ekologiškiems produktmas sertifikatą, kurio pavyzdys nurodytas reglamento (ES) Nr. 2018/848 VI priede.

1 pav. Ekologiškų produktų ženklas ir sertifikavimo įstaigos kodas

  

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. Nr. 3D-309 patvirtintas Maisto tvarkymo veiklos vykdytojų kontrolės ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo suteikimo tvarkos aprašas.

Jis reglamentuoja maisto tvarkymo veiklos vykdytojų kontrolės bei viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklų suteikimo tvarką.

Viešojo maitinimo įstaigos ir ekologiško maisto ruošimo įstaigos gali naudoti atitinkamus viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklus tik jeigu institucija VšĮ "Ekoagros" atlieka veiklos kontrolę.

VIEŠOJO MAITINIMO VEIKLOS EKOLOGIŠKUMO ŽENKLAI

Bronzinis 30–60 proc. viešojo maitinimo veiklosekologiškumo ženklas

Sidabrinis 60–90 proc. viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklas

 

Auksinis 90–100 proc. viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklas

 

Nuoroda į Europos Komisijos tinklalapį Ekologinis ūkininkavimas anglų kalba

Leidinys ES ekologinės gamybos meistriškumo apdovanojimai

 

 

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-27