Valstybės parama 2021 metais

Nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. buvo priimamos paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-862

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti buvo numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, pateiktos 539 paraiškos už 1 672 008,40 Eur. Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:
- „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ – 124 paraiškos už
351 882,47 Eur;
- „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ – 210 paraiškų už
990 296,74 Eur;
- „Renginių organizavimas“ –205 paraiškos už
329 829,29 Eur.

Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros vertinimo rezultatus, atrankos balus bei skirtas lėšas, pagal pirmumo eilę gali būti finansuojami:

- 97 projektai (100–40 atrankos balų) už 267 228,11 Eur pagal veiklos sritį „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“;

- 96 projektai (100–95 atrankos balų) už 458 424,83 Eur pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“;

- 99 projektai (80–45 atrankos balų) už 173 731,35 Eur pagal veiklos sritį „Renginių organizavimas“.

Papildomą informaciją teikia Nacionalinė mokėjimo agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. [email protected]

Žemės ūkio ministerijos logotipai viešinimui 

Žemės ūkio ministerijos Europos sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento programos Leader ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Pancerovaitė, tel. (8 5) 239 1124, el. p. [email protected]

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-01