Nuo š. m. sausio 13 d. iki vasario 28 d. buvo renkamos paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 3D-7.

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti buvo numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis pateiktos 588 paraiškos už 1,5 mln. Eur. Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:
- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas – 119 paraiškų už 334 509,10 Eur;
- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams – 146 paraiškos už 681 782,20 Eur;
- renginių organizavimas –323 paraiškos už 517 828,70 Eur.

Nacionalinė mokėjimo agentūra įvertino pagal pirmąją ir antrąją veiklos sritis pateiktas paraiškas ir priėmė sprendimus. Su sprendimais galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

Paraiškų, pateiktų pagal trečiąją veiklos sritį vertinimo rezultatai bus paskelbti artimiausiu metu.

Papildomą informaciją teikia Nacionalinė mokėjimo agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. [email protected].

Žemės ūkio ministerijos logotipai viešinimui

Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Monika Barnackienė, tel. (8 5) 239 1276, el. p. [email protected] ir

Atnaujinimo data: 2023-12-12