1. Ar esate pakankamai informuoti apie ministerijos darbo laiką?
Pakomentuokite
2. Ar Jums patogus ministerijoje nustatytas priėmimo laikas?
Pakomentuokite
* 3. Ar Jums teko ilgai laukti priėmimo?
Pakomentuokite
* 4. Ar mandagiai buvote aptarnaujami?
Taip Ne Iš dalies (pakomentuokite žemiau)
5. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti pakankamai kvalifikuotai?
Pakomentuokite
6. Ar Jus tenkino atsakymų į prašymus ar skundus pateikimo terminai?
Pakomentuokite
7. Ar buvote informuoti apie veiksmus, kurių ministerija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?
Pakomentuokite
8. Kokiu būdu kreipėtės į ministeriją? Jus aptarnavusio darbuotojo pavardė ar kabineto numeris
Pakomentuokite
Jūsų pasiūlymai ir pastabos
Jeigu neprieštaraujate, prašome nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ar telefoną