Žuvininkystės duomenų rinkimas – strateginis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 metų programos projektas

Data

2022 12 22

Įvertinimas
0
pexels-photo-1624442.jpeg

Valstybės institucijų, renkančių duomenis apie žuvų, jūrų augalų ir kitų žuvininkystės išteklių būklę, vykdomiems projektams ateinančiu finansiniu periodu bus skirta 6 mln. 660 tūkst. eurų Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia galima projektų finansavimo dalis siekia 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (70 proc. iš EJRŽAF lėšų ir 30 proc. iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų).

Daugiau nei 10 metų Lietuvoje renkami, tvarkomi ir mokslininkams teikiami biologiniai, aplinkosaugos, techniniai, socialiniai bei ekonominiai žuvininkystės duomenys. Remdamosios jais, Europos Sąjungos ir valstybių narių žuvininkystės sektorių administruojančios institucijos gali įvertinti jūrų biologinių išteklių būklę, žvejybos veiklos poveikį jiems, žuvininkystės sektoriaus socialinius ir ekonominius rezultatus bei priimti reikiamus valdymo sprendimus dėl jo plėtros, kvotų skyrimo ir kt.

Duomenų rinkimo programą Lietuvoje koordinuoja Žemės ūkio ministerija, įgyvendina Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Klaipėdos universitetas ir Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Naujuoju laikotarpiu bus padidintos renkamų žuvininkystės sektoriaus duomenų apimtys, plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas žuvininkystės mokslo srityje. Ši priemonė išskirta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus  2021-2027 metų programoje strateginės svarbos projektu. Šiuo periodu bus organizuojami komunikaciniai renginiai, įgyvendinama kita viešinimo veikla, siekiant informuoti visuomenę apie atliktą ilgametę duomenų rinkimo veiklą, tyrimus, rezultatus.

„Lietuvoje programa įgyvendinama nuo 2008 metų, programos organizacinis modelis bei įgyvendinimo procesai vyksta sklandžiai, ne kartą sistema buvo audituota Europos Komisijos deleguotų ekspertų ir įvertinta teigiamai, tad keliame dar aukštesnius reikalavimus ateičiai ir bendradarbiaudami su  Klaipėdos universitetu, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru ir Žuvininkystės tarnyba plėtosime programą“, – pabrėžia žemės ūkio viceministras Donatas Dudutis.

ŽŪM parengtame Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir saugojimas” priemonės “Duomenų rinkimas" projektų finansavimo sąlygų apraše numatomi ne tik galimi paramos gavėjai, bet ir paramos skyrimo sąlygos ir finansavimo šaltiniai.

Projekto įgyvendinimo planus (be partnerių) galės teikti  institucijos, koordinuojančios ir įgyvendinančios Duomenų rinkimo programą.

Projektų veiklos galės būti įgyvendintos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Žemės ūkio ministerijos parengtas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir saugojimas” priemonės “Duomenų rinkimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas yra čia.

Jis šiuo metu derinamas su visuomene – 10 darbo dienų skelbiamas TAIS.