Žemės ūkiui skirtą strateginį planą padės rengti tarptautiniai ekspertai

Data

2021 11 09

Įvertinimas
0
rankos.png

Patį svarbiausią naujojo finansinio laikotarpio dokumentą  – Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 m. strateginį planą – Žemės ūkio ministerijai padės rengti ypač aukštos kvalifikacijos užsienio ir šalies ekspertų komanda.

„Šis strateginis planas, kuris nubrėš Lietuvos žemės ūkiui gaires septyneriems metams į priekį, turi atitikti mūsų šalies ir Europos Komisijos žemės ūkio bei kaimo plėtros tikslus. Atsižvelgėme į ūkininkų siūlymus, kad rengiant strateginį planą būtų tariamasi su įvairių sričių mokslininkais. Norint, kad Lietuva taptų konkurencingesnė pasaulyje, naudinga ne tik mūsų šalies, bet ir tarptautinių ekspertų, kurie padės pamatyti platesnį vaizdą, patirtis“, – sako žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Konsultavimo paslaugoms įsigyti šiemet buvo paskelbtas tarptautinis viešasis pirkimas, kurį laimėjo ūkio subjektų grupė. Ją sudaro VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ ir Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas kartu su subtiekėjais: Wageningeno universiteto ekonominių tyrimų institutu (Olandija), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, VšĮ ,,Aplinkos apsaugos politikos centru“, UAB „Ernst & Young Baltic” ir UAB „ESTEP Vilnius“.

Projekto, kurio vertė 384 tūkst. Eur, komandoje – patyrę, aukštos kvalifikacijos ekspertai, sukaupę ES ir nacionalinio lygmens žemės ūkio politikos formavimo, mokslo bei tyrimų patirtį. Konsultacijos užtikrinamos 2,5 metų laikotarpiui.

ŽŪM su ekspertais jau aptarė paslaugų teikimo eigą, prioritetines užduotis ir kitus klausimus. Pirmoji užduotis bus pateikti ekonominiais skaičiavimais pagrįstus pasiūlymus dėl ekoschemų išmokų ir kitų intervencinių priemonių dydžių, finansinių planų ir rezultatų rodiklių prognozių.

Valstybės narės savo strateginius planus Europos Komisijai turi pateikti iki 2022 m. sausio 1 d. Vėliau jie bus tobulinami atsižvelgiant į jos pastabas.

Pasirašiusi konsultavimo paslaugų teikimo sutartį, Žemės ūkio ministerija visu šiuo laikotarpiu iki pat strateginio plano galutinio patvirtinimo užsitikrino nuolatines ir kokybiškas ekspertų konsultacijas, padėsiančias jį optimizuoti.