Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas lankėsi Pagėgių rajono ūkiuose, susitiko su ūkininkais ir įteikė padėkas pažangiausiems galvijų augintojams

Data

2022 11 28

Įvertinimas
3
titul.JPG

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas Pagėgių rajone susitiko su ūkininkais, su kuriais aptarė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą ir kitus aktualius klausimus. Jis taip pat lankėsi Žukų, Bitėnų ir Vėžininkų kaimų ūkiuose.

Pagėgių rajone du trečdaliai ūkių – smulkūs. Daugiausia čia pienininkystės ar mėsinės galvijininkystės ūkių. Juose laikoma nuo 50 iki 100 galvijų.

„Daugelyje ūkių karvidės statytos seniai, pačių ūkininkų pastangomis. Joms atnaujinti reikalingos investicijos, tačiau nugali nerimas prisiimti papildomus finansinius įsipareigojimus. O kur dar statybų ribojimai saugomoje teritorijoje. Konkurencinėje rinkoje pranašumas, deja, ne šių ūkių pusėje“, - pastebi ministras K. Navickas.

Žukų kaime apie 60 karvių ūkio savininkas Mindaugas Pocius sako, kad jis mieliau rinktųsi ilgalaikes paskolas ir turėtų laisvę apsispręsti dėl investicijų panaudojimo. Pasak ūkininko, norėtųsi investuoti į ūkio plėtrą ir inovacijas, tačiau stabdo nežinomybė. Nemažai klausimų kyla ir dėl Strateginio plano įgyvendinimo, juos ūkininkas aptarė su ministru.

Kiek kitokį požiūrį į Strateginį planą turi Paulius Dargelis – kitas ministro aplankytas žemdirbys, kartu su šeima puoselėjantis ekologinės augalininkystės ūkį. Su žmona jiedu valdo 200 ha, kurio nederlingose žemėse ekologiškai auginami grikiai, rugiai, lubinai, žirniai, kviečiai ir kt. Pasak jo, šis planas ekologiniams ūkiams tikrai nėra prastas.

Tai, kad moderni įranga ir nauji tvartai yra be galo reikalingi tiek ūkio plėtrai, tiek darbams palengvinti, pabrėžė ir kiti du ministro aplankyti ūkininkai Vėžininkų kaime.

Petras Bagavičius, kurio pienininkystės ūkyje yra daugiau kaip 80 melžiamų karvių ir antra tiek prieauglio,  su ministru aptarė paramos naujai fermai statyti galimybes, tai yra šio ūkininko svajonė, kurią jis tikisi įgyvendinti esant tinkamoms aplinkybėms. Nauja, moderni ferma ir įranga palengvintų ūkio darbus, kurių keliuose šimtuose ha tikrai netrūksta.

Su tuo, kad nauja įranga reikalinga, norint palengvinti kasdienius darbus, sutinka ir Vėžininkų kaime ūkininkaujanti Janina Savickienė. Jos šeimos 42 ha pienininkystės ūkyje yra daugiau kaip 50 galvijų, darbas, neslepia ūkininkė, labai sunkus, trūksta technikos (ypač – pašarų barstytuvo), reikėtų ir naujo tvarto, tačiau ji pabrėžė darbo rankų trūkumo problemą.

„Samdome žmogų, tačiau labai reikėtų dar vieno, kuris prireikus galėtų padėti ūkyje. Dabar sukamės kaip išmanome, juk karvei biuletenio neparodysi... Darbas sunkus fiziškai, o pagalbininkų rasti beveik neįmanoma“, - sako ūkininkė.

Bitėnų kaime esančiame Šarūno Mikelio mišriame ūkyje yra apie 60 galvijų, veiklą ūkininkas vykdo 42 ha plote. Jis mano, kad kartais reikalavimai ūkininkams yra per dideli ir baiminasi, kad reikės daugiau laiko skirti jų skaitymui, nei darbui. Tačiau optimizmo nestokoja.

„Viskas gerai, reikia dirbti. Reikia nebijoti, teikti projektus, viskas įgyvendinama, nors, žinoma, darbas sunkus“, - sako Šarūnas, kasdien po 12 valandų darbo skubantis namo pas šeimą.

Apsilankęs ūkiuose ministras K. Navickas Pagėgių rajono savivaldybėje susitiko su šio krašto ūkininkais ir aptarė žemės ūkio aktualijas.

Po susitikimo vykusiame renginyje „Metų ūkis 2022“ žemės ūkio ministras įteikė padėkas Pagėgių rajono ūkininkams.

Algirdui ir sūnums Mindaugui bei Deivydui Obrikiams padėka įteikta už ūkio plėtrą ir aktyvų įsitraukimą į bendruomenės veiklą, Šarūnui Mikeliui – už modernaus pieno ūkio plėtrą, Egidijui ir Loretai Masidunskams – už pieno ūkio plėtrą, o Sigitai ir Audriui Rakšniams – už sėkmingą pažangaus pieno ūkio plėtrą.