Žemės ūkio ministras K. Navickas – STT nustatytoms rizikoms užkardyti būtini struktūriniai pokyčiai

Data

2021 04 22

Įvertinimas
0
barley-872000_1920.jpg

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) paskelbė Valstybinės augalininkystės tarnyboje (VAT) prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos rizikos analizę. Įvertinta trijų šios įstaigos regioninių skyrių priežiūros ir kontrolės veikla. Rizikos nustatytos VAT atliekamuose patikrinimuose ir jų reglamentavime.

Beje, beveik prieš mėnesį panašių rizikų STT identifikavo ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) veiklose. Viena jų tarnybai atliekant nuolatines patikras skerdyklose.  Rizikos nustatytos pasirenkant tikrinti ūkių subjektus, taikant tikrinimo metodiką, procedūras. Taip pat įtarimų dėl korupcijos kelia ūkininkams ir įmonėms skiriamų poveikio priemonių adekvatumas. 

Nerimą kelią korupcijos rizikos vertinimuose minimas interesų konfliktų nepaisymas ir suinteresuotų asmenų nenusišalinimas konfliktinėse situacijose. Akivaizdu, kad tarnybų dėmesys tam nepakankamas arba išvis jo nėra.  Kontrolę atliekantys specialistai, susiję giminystės ar kitais artimais ryšiais,  nemato reikalo nusišalinti priimant sprendimus.

STT korupcijos rizikų vertinimai apnuogino žemės ūkio produkcijos gamintojus prižiūrinčių ir kontroliuojančių tarnybų veiklos spragas. Pasak žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko, šios rizikos kyla dėl tarnybų veiklos sisteminio reglamentavimo, kai joms pavesta kontroliuoti pačių nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.  „Būtina ne tik stiprinti STT pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, bet ir, pasitelkiant gerosios vadybos praktiką, siekti atskirti tarnybų veiklos ir jų kontrolės funkcijas. Todėl būtina peržiūrėti šių tarnybų priežiūros ir kontrolės mechanizmus bei numatyti struktūrinius pokyčius. Ūkininkams administracinė ir kontrolės našta dabar yra perteklinė. STT rizikos vertinime pažymima, kad tokie pertekliniai reikalavimai sudaro sąlygas piktnaudžiauti atliekant patikrinimus ir skiriant baudas ūkio subjektams. Be to, dalis šių tarnybų paslaugų vis dar nepasiekiamos elektroniniu būdu. O ūkininkių ir įmonių savininkai ministerijai skundžiasi dėl tarnybų teikiamų paslaugų kokybės.

STT nustatyti tarnybų veiklos trūkumai neprisideda prie ministerijos strateginių tikslų. Todėl tik spartesni ir tvarūs sisteminiai pokyčiai  būtų teigiamas poslinkis viso sektoriaus plėtrai bei konkurencingumui.  O juos įgyvendinus, išloštų ir žemės ūkio produkcijos gamintojai , ir vartotojai,“ teigia žemės ūkio ministras.