Žemės ūkio ministerija trumpina NMA paraiškų vertinimo terminus

Data

2022 06 17

Įvertinimas
0
pexels-marek-levak-2265488.jpg

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas siūlo iki dviejų mėnesių apriboti terminą, per kurį Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) privalėtų įvertinti paraiškas pagal Kaimo plėtros programos (KPP) priemones.

„NMA paramos paraiškas vertina nepateisinamai ilgai – vertinimas trunka pusę metų ir ilgiau, vykdomi pertekliniai kontrolės veiksmai. Dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos, trūkinėjančių tiekimo grandinių sparčiai kylant infliacijai ir keičiantis projektų įgyvendinimo kainai toks delsimas yra nedovanotinas – vis dažniau ūkininkai priversti atsisakyti planuotų investicinių projektų ir tai – ne vienetiniai atvejai.

Todėl imamės neatidėliotinų veiksmų šiai problemai spręsti. O dėl NMA vadovo veiksmų galimai neužtikrinant tinkamo NMA iškeltų uždavinių bei deleguotų funkcijų įgyvendinimo, tinkamo darbo organizavimo ir jo kontrolės, pradėtas galimo tarnybinio nusižengimo tyrimas“, – sako žemės ūkio ministras K. Navickas.

Ministras įpareigojo parengti, teisės aktų nustatyta tvarka suderinti ir pateikti pasirašyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių pakeitimus bei KPP programos priemonių įgyvendinimo taisyklių pakeitimų projektus, pagal kuriuos NMA privalėtų paramos paraiškas įvertinti ne  ilgiau kaip per 2 mėnesius nuo paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos.

Šiuo metu paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 4 mėnesius nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos. Į paramos paraiškų vertinimo terminą įskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui, patikrų vietoje atlikimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo bei ekspertizės atlikimo terminas. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu į paramos paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui ir prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo terminas. Esant poreikiui, NMA  gali kreiptis dėl paramos paraiškų vertinimo termino pratęsimo. 

Pasitaiko atvejų, kai Žemės ūkio ministerijos Projektų atrankos komitetams, teikiantiems rekomendacijas dėl paramos skyrimo ar neskyrimo, NMA pateikia ataskaitą projektų, pateiktų prieš metus ir seniau.