Žemės ūkio ministerija – dar skaidresnės lobistinės veiklos link

Data

2020 12 18

Įvertinimas
0
spyna.jpg

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) jau pasiruošė įgyvendinti nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį naujos redakcijos Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymą, kuriuo norima užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai.

ŽŪM siekia, kad skaidri ir vieša lobistinė veikla būtų vertinama kaip teigiamas ir skatintinas reiškinys, padedantis priimti geresnius sprendimus, o diskusija su lobistinę veiklą vykdančiais asmenimis – normali ministerijos darbo dalis.

Nuo Naujųjų metų, kartu su Lobistinės veiklos įstatymu, ministerijoje įsigalios Lobistinės veiklos administravimo tvarkos aprašas, papildantis ŽŪM vykdomą korupcijos prevencijos politiką.  Apraše  nustatyta ne tik lobistinės veiklos deklaravimo, bet ir šios veiklos priežiūros tvarka ministerijoje.

Skaidrių teisėkūros procesų deklaracijas turės teikti ne tik lobistai, bet ir ministras, viceministrai, ministerijos kancleris. Pastarieji – Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos administruojamoje Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje, o ŽŪM darbuotojai, kurie pagal pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir juos priimant, – ŽŪM intraneto svetainėje.

Ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio darbotvarkės bus viešai skelbiamos ŽŪM interneto svetainėje.

Apie šiuos teisinio reguliavimo pasikeitimus jau informuotos ir ministerijos valdymo srities įstaigos bei valstybės valdomos įmonės, taip pat su žemės ūkio sektoriumi susiję ministerijos socialiniai partneriai, dalyvaujantys teisėkūros procese.