Tikslas – klestinčios pakrančių bendruomenės

Data

2021 04 29

Įvertinimas
1
mother-429158_1280.jpg

Pakrančių kultūrą ir tradicijas kuria jų bendruomenės, kurioms žvejyba ir akvakultūra yra ne tik pragyvenimo šaltinis, bet ir neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), siekdama skatinti pakrančių žvejybos ir akvakultūros bendruomenių vystymąsi, planuoja tam būtinas priemones ir lėšas.

ŽŪM specialistai socialiniams partneriams pristatė ir kartu su jais aptarė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos projekto 3-ąjį prioritetą „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai augti sudarymas ir pakrančių žvejybos ir akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“.

Regionai, besiribojantys su Baltijos jūra, Kuršių mariomis ar esantys prie kitų didelių vandens telkinių, turi didelių galimybių – tiek plėtojant turizmą, tiek vystant tvarią žuvininkystę ir tiesioginius akvakultūros produktų pardavimus. Tam, kad šios galimybės būtų realizuotos, o bendruomenės – sustiprintos, ŽŪM siūlo skirti 13 mln. Eur.

„Skatinant pakrančių žvejybos ir akvakultūros bendruomenių vystymąsi, ne tik augs turizmo ir rekreacijos paslaugų, bet ir ekologiškų, autentiškų, aukštos kokybės žuvies produktų paklausa. Vietos bendruomenėms taip pat taps prieinamesnės konsultacijos ir mokymai, bus skatinamas žuvies produkcijos gamintojų ir vartotojų tinklo kūrimasis“, – būsimos paramos privalumus vardija ŽŪM Žuvininkystės skyriaus patarėjas Tomas Keršys.

Bendruomenių gyvybingumo stiprinimas, investuojant į saugių ir kokybiškų darbo vietų kūrimą, anot patarėjo, taip pat prisidės prie socialinės įtraukties didinimo ir skatins jaunus žmones gyventi ir dirbti regione.

Bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai (BIVP) vadovaus žvejybos ir akvakultūros regionų vietos veiklos grupės (ŽRVVG). Jas sudarys vietos valdžios, verslo atstovai ir asocijuotos institucijos, kurie rengs ir įgyvendins vietos plėtros strategijas.

Bus remiamas šių strategijų parengimas, įgyvendinimas ir ŽRVVG bendradarbiavimas su kitais teritoriniais subjektais. Strategijoms parengti numatoma skirti daugiau kaip 210 tūkst. Eur, jų įgyvendinimui – beveik 13 mln. Eur, o ŽRVVG bendradarbiavimui – 400 tūkst. Eur.

Su ŽRVVG einamosiomis išlaidomis susijusiems veiksmams bus galima gauti iki 100 proc. paramos. Tokią pat didžiausią galimą ribą planuojama taikyti ir BIVP remiamiems veiksmams, kurie atitiks bent vieną iš šių kriterijų:

•                    atitinka kolektyvinius interesus;

•                    turi kolektyvinį paramos gavėją;

•                    yra inovatyvūs vietos regiono atžvilgiu.

Visa pristatymo medžiaga yra čia.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. programos projektą galite rasti čia.