Patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programa: daugiau kaip 87 mln. Eur akvakultūrai ir žuvininkystei

Data

2022 11 03

Įvertinimas
7
DSC03157.JPG

Europos Komisija patvirtino Lietuvai skirtą Europos jūrų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EMFAF) 2021-2027 metų programą, kuria siekiama įgyvendinti bendrą Europos Sąjungos žuvininkystės politiką ir jos prioritetus. Šiai programai  skirta daugiau kaip 87 mln. Eur, iš jų ES įnašas – 61,183 mln. Eur.

„Džiaugiuosi, kad Lietuvos EMFAF programa, būsimu finansiniu laikotarpiu remsianti tvarias investicijas į akvakultūrą ir žuvininkystę Lietuvoje, patvirtinta. Ji padės užtikrinti sektoriaus gyvybingumą, tvarumą, darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, regionų plėtrą. Šiuo metu Europos Komisija yra patvirtinusi tik 7 šalių EMFAF programas, tad tai, kad esame tarp pirmųjų, yra konstruktyvaus darbo rezultatas“, - teigia žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

EMFAF skatins tvarų Lietuvos akvakultūros ir žvejybos sektoriaus augimą, inovacijas bei regionų vystymąsi. Šis fondas remia konkurencingą ir novatorišką žuvininkystę ir akvakultūrą, o Lietuvai skirta programa yra pritaikyta prie sektoriaus specifikos.

Natūraliems jūrų ir vandenynų ištekliams mažėjant, akvakultūrai tenka vis svarbesnis vaidmuo Europos maisto sistemoje, todėl 28,85 mln. Eur (33 proc. lėšų) programoje siūloma skirti tvarios ir ekonomiškai perspektyvios akvakultūros veiklai skatinti.

Atsižvelgiant į ES bendros žuvininkystės politikos prioritetus ir įsipareigojimus, 14,86 mln. Eur (17 proc.) numatyta žuvininkystės kontrolei užtikrinti ir stiprinti.

Prioritetas bus skiriamas ir žuvininkystės regionų vystymuisi skatinti (13,12 mln. Eur). Šios lėšos bus nukreipiamos darniam vietos ekonomikos ir bendruomenių vystymuisi užtikrinti, verslui bei atsinaujinančiai energijai skatinti, remti turizmo ir kitų paslaugų derinimą su žvejyba ir akvakultūra. Taip pat plėtoti tvarias maisto sistemas, vietinio laimikio rinkodarą ir vertės didinimą, saugių ir kokybiškų darbo vietų kūrimą ir socialinės įtraukties didinimą, jaunimo pritraukimą.

Programoje akcentuojama gamybos įvairovė, daugiau dėmesio skiriama didesnės vertės rūšims, pridėtinės vertės kūrimui, recirkuliacijos sistemų vystymui.

Prioritetas skiriamas vietiniam vartojimui, trumpoms maisto teikimo grandinėms. Numatytas tikslas iki 2030 m. padidinant žuvininkystės produktų vartojimą Lietuvoje bent 20 proc. (palyginti su 2018-2020 m. vidurkiu).

Žemės ūkio ministerija planuoja iki šių metų pabaigos pradėti programos įgyvendinimą ir paskelbti pirmus paramos paraiškų priėmimo etapus.