Parama – logistikos centrams kurti

Data

2021 06 14

Įvertinimas
9
pexels-photo-1109541.jpeg

Pirmą kartą siekiantys kurti trumpąsias maisto tiekimo grandines galės gauti paramą regioninio lygmens logistikos centrų kūrimui. Šie centrai galės užsiimti maisto krepšelio formavimu ir dalyvauti savivaldybių arba valstybės valdomų įstaigų, įmonių organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, kad vartotojai gautų šviežio, sveikatai palankaus maisto iš vietos gamintojų.

Galimybę kurti skirtingo ekonominio masto trumpąsias grandines bei skirtingo dydžio logistikos centrus turės ne mažiau kaip 2 ūkio subjektai, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir perdirbimu, ir nuo liepos 12 d. iki rugsėjo 10 d. teiksiantys paraiškas paramai gauti pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.

Investicijoms įgyvendinti  bus skiriama  apie 7 mln. Eur paramos lėšų.

Nustatyta 3 lygių diferencijuota paramos suma. Maksimali  paramos suma vienam projektui – iki 120 tūkst. Eur, 200 tūkst. Eur arba 700 tūkst. Eur be PVM, atsižvelgiant į verslo plane numatytas išlaidas.

Nauja ir tai, kad, atsižvelgiant į numatytas investicijas projektuose, iki penkerių metų padidintas projekto kontrolės laikotarpis, praplėstas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas (realizavimui būtinų apskaitos, sandėlio valdymo, užsakymų valdymo maršrutų valdymo išlaidos, logistikos centro darbuotojo darbo užmokesčio išlaidos).

Projekto verslo plane numatytoms įgyvendinimo išlaidoms bus taikomas 60 proc. paramos intensyvumas, 100 proc. paramos intensyvumas nustatytas projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms,  einamosioms projekto įgyvendinimo išlaidoms ir skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms.

Žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-386 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ galite rasti čia.

Taisykles galite rasti čia.