Pakeistas KPP paraiškų 2022 m. priėmimo grafikas

Data

2022 07 19

Įvertinimas
1
contract-1464917__480.jpg

Pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones priėmimo 2022 metais grafikas.

Jame numatyti papildomi kvietimai teikti paraiškas pagal KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ ir priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“.

Paraiškas paramai gauti 2023-2027 m. vietos plėtros strategijoms parengti bus kviečiama visą mėnesį – nuo rugpjūčio 16 iki rugsėjo 16 d.

Siekiantys gauti paramą labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralioms buveinėms išsaugoti paraiškas galės teikti nuo rugpjūčio 29 iki spalio 7 d.

Žemės ūkio ministro K. Navicko įsakymas Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3d-828 „Dėl paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo yra čia.